Łączy nas tradycja

Wnioskodawca: Agnieszka Pawlak (Miejskie Centrum Kultury im. Wł. St. Reymonta w Tuszynie)

Opis projektu:

Projekt „Łączy nas tradycja” skierowany jest do około 80 osobowej grupy dzieci i młodzieży w różnym wieku, z 4 szkół podstawowych miasta i gminy Tuszyn. Zaplanowane działania plastyczne, wokalne i taneczne nawiązują do tematyki ludowej. Gmina Tuszyn zapisała się w historii piękną kartą w literaturze, o jej barwnym folklorze ludowym pisał noblista (były mieszkaniec Tuszyna) Wł. St. Reymont w powieści „Chłopi”. Tuszyn należy do Związku Gmin Reymontowskich, jednak na terenie gminy nie działa żaden zespół ludowy. Działania zaplanowane w projekcie przyczynią się do podniesienia poziomu zainteresowania kulturą ludową, poprzez wspólne występy zwiększą integrację dzieci i nauczycieli z placówek oświatowych gminy. Ponadto zastosowanie w projekcie nowoczesnej technologii informacyjnej – social media połączy świat Internetu ze światem kultury i edukacji.

Miejsce realizacji: miasto i gmina Tuszyn

Partnerzy projektu: SP nr 2 w Tuszynie, SP w Wodzinie Prywatnym, SP w Górkach Dużych, SP nr 1 w Tuszynie, Stowarzyszenie Kocham Tuszyn

Okres realizacji: 1-18.10.2019 r.

Przebieg:

Miejskie Centrum Kultury im. Wł. St. Reymonta w Tuszynie zrealizowało projekt dofinansowany w ramach program Bardzo Młoda Kultura! Szkole Podstawowej w Górkach Dużych 7 października odbyły się warsztaty z papieroplastyki przeprowadzone przez Agnieszkę Radomską, a także warsztaty taneczne poprowadzone przez Izabelą Obszarny. W warsztatach wzięli udział uczniowie 7 i 8 klasy. Podczas zajęć uczniowie wykonali kwiaty z bibuły pod kątem ludowych dekoracji sceny, która będzie przygotowywana na finał projektu, 18 października w Tuszynie.

8 października odbyły się warsztaty wokalne - przeprowadzone przez Marię Kaczorowską. W warsztatach wzięli udział uczniowie klas 2 i 3. Podczas warsztatów uczniowie uczyli się podstaw śpiewu oraz przygotowywali się do występu podczas finału projektu.

Kulminacją projektu był finał (18 października), w trakcie którego uczestnicy zaprezentowali umiejętności zdobyte podczas warsztatów umiejętności: zaśpiewali pieśni ludowe, zatańczyli taniec ludowy oraz przeprowadzili dla reszty zebranych mini warsztaty z papieroplastyki. Wyświetlony został ponadto film o zabytkowej ludowej architekturze znajdującej się na terenie gminy Tuszyn, a Stowarzyszenie Kocham Tuszyn przybliżyło historię Tuszyna, prezentując wystawę zdjęć pt. „Tuszyn, to nie tylko obiekty obecne oraz już nieistniejące, to mieszkańcy obecni i ich przodkowie mieszkający dawniej”.

2019-10-01
2019-10-18
Miejskie Centrum Kultury im. Wł. St. Reymonta w Tuszynie