Kontakt

Kierownik zespołu projektowego:

Michał Kordecki, Zastępca Dyrektora ŁDK – tel. 797 326 195, m.kordecki@ldk.lodz.pl

 

Koordynator programu:

Natalia Korzeniowska-Sońta – tel. 797 326 219, n.korzeniowska@ldk.lodz.pl

 

Koordynator ds. komunikacji:

Marta Janiczek – tel. 797 326 229, m.janiczek@ldk.lodz.pl

 

Koordynator ds. działań diagnostycznych i ewaluacyjnych:

Zyta Solarska – tel. 797 326 230, z.solarska@ldk.lodz.pl

 

Ewaluator i badacz:

Kamila Zacharuk-Łukaszewska – zacharuk.kamila@gmail.com

 

Koordynator ds. platformy bmklodzkie.pl:

Wiktoria Cascarino – tel. 797 326 179, w.cascarino@ldk.lodz.pl

 

Koordynator ds. konkursu na realizację przedsięwzięć kulturalnych:

Dominika Bernacka – tel. 797 326 177, d.bernacka@ldk.lodz.pl

 

Koordynator ds. bazy kultury i kontaktów z mediami:

Malwina Paroń – tel. 797 326 197, m.paron@ldk.lodz.pl