Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Przygotowaliśmy dla Was odpowiedzi na pytania dotyczące Konkursu na realizację przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturowej – edycja 2021, które najbardziej Was nurtują:

Pytanie 1: Czy można ująć koszt wynagrodzenia osoby współprowadzącej warsztaty?

Odp.: Tak, można. W kosztorysie należy zawrzeć zbiorczą pozycję: „honorarium dla osób prowadzących warsztaty”.

Pytanie 2: Czy koszty księgowej są niezbędne do poniesienia czy na pomoc w tym zakresie możemy liczyć z Państwa strony?

Odp.: Łódzki Dom Kultury dostarcza beneficjentom konkursu wszystkie niezbędne dokumenty potrzebne do realizacji zadania. Dotacja nie jest przekazywana na konto beneficjenta, wydatki są rozliczane na podstawie rachunków oraz faktur wystawianych na ŁDK. Nie ma potrzeby ponoszenia kosztów zatrudnienia księgowej.

Pytanie 3: Czy dom kultury wpisuje dyrektora czy pracownika odpowiadającego za projekt?

Odp.: W formularzu zgłoszeniowym należy wpisać osobę, która jest pomysłodawcą i realizatorem projektu.

Pytanie 4: Czy jedna osoba może być zarówno prowadzącym warsztaty, jak i koordynatorem?

Odp.: Tak. Jeśli jednak oba te zadania wiążą się z wynagrodzeniem, w kosztorysie muszą zostać wpisane dwie odrębne pozycje: „honorarium dla osoby prowadzącej warsztaty” oraz „honorarium za koordynację projektu”.

Pytanie 5: Czy konstruując budżet w kontekście umów zlecenia i o dzieło w kosztorysie mamy wpisywać "małe brutto" a ŁDK ze swojego budżetu poniesie koszty pracodawcy, czy powinniśmy w kosztorysie uwzględnić pełne koszty tych umów?

Odp.: Prosimy o wpisywania kwoty honorarium z uwzględnieniem „małego brutto” bez ponoszonych kosztów pracodawcy (czyt. Łódzkiego Domu Kultury).

Pytanie 6: Czy w ramach projektu można rekrutować uczestników z różnych powiatów województwa łódzkiego?

Odp.: Tak, można.

Pytanie 7: Czy tylko osoby, które uzyskały dofinansowanie w zeszłym roku mogą brać udział w tegorocznej edycji?

Odp.: Nie, w konkursie mogą brać udział beneficjenci ubiegłych edycji, z wyłączeniem osób działających na terenie Łodzi.

Pytanie 8: Czy graficy Łódzkiego Domu Kultury mogą bez kosztowo zaprojektować identyfikację wizualną projektu?

Odp.: Nie, w kosztorysie projektu należy uwzględnić koszt honorarium grafika zewnętrznego.

Pytanie 9: Czy w projekcie mogą brać udział tylko dzieci i młodzież do 18 roku życia?

Odp.: Nie, w projekcie mogą brać udział również osoby dorosłe jako grupa wspierająca, ale projekt musi być przede wszystkim skierowany do dzieci i młodzieży.

Pytanie 10: W regulaminie jest wymóg, że partner projektu powinien prowadzić działalność w województwie łódzkim. A co z osobami, które prowadzą działalność przez Internet, czyli w zasadzie na terenie całej Polski, w tym w województwie łódzkim?

Odp.: Zarówno osoba wnioskująca, jak i partner muszą działać przede wszystkim na terenie województwa łódzkiego (z wyłączeniem miasta Łodzi), jednak zdajemy sobie sprawę, że docelowe działania online trafią nie tylko do odbiorców z woj. łódzkiego

Pytanie 11: Czy dyrektor, bądź pracownik instytucji kultury może również wziąć udział w konkursie?

Odp.: Tak, ponieważ zgodnie z prawem jest on osobą fizyczną.

Pytanie 12: Czy materiały na warsztaty takie jak pistolet do kleju na gorąco bądź nożyczki są kwalifikowane jako środki trwałe?

Odp.: Nie, nie są one środkami trwałymi.

Pytanie 13: Czy ŁDK może stać się partnerem w projekcie?

Odp.: ŁDK jest organizatorem konkursu, więc nie może stać się partnerem w projekcie.

Pytanie 14: Czy studenci również mogą wziąć udział w działaniach w ramach projektu?

Odp.: Główną grupą docelową są dzieci oraz młodzież, studenci mogą wziąć udział jako grupa wspierająca.

Pytanie 15: Czy wydarzenia w ramach projektu mogą być biletowane, takie jak koncert?

Odp.: Nie, projekt musi mieć charakter niekomercyjny.

Pytanie 16: Czy można otrzymać dofinansowanie na część działań w ramach większego projektu?

Odp.: Nie, nie można.

Pytanie 17: Czy można otrzymać dofinansowanie projektu, który już otrzymał dofinansowanie z innego źródła?

Odp.: Nie, nie można.

Pytanie 18: Czy jeśli zgłaszającą osobą jest dyrektor instytucji kultury, to czy może on przeznaczyć w kosztorysie wynagrodzenie dla swojego pracownika za koordynację projektu?

Odp.: Tak, może, ponieważ z koordynatorem jest podpisywana umowa zlecenie między ŁDK a koordynatorem. Honorarium za koordynację nie może przekraczać 10% wartości całego projektu.

 

Jeżeli nie znaleźliście odpowiedzi na swoje pytanie, zachęcamy do kontaktu: konkurs@bmklodzkie.pl, tel. 797-326-177.