Konkurs na realizację przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturowej – edycja 2021

Łódzki Dom Kultury już dziś zachęca do udziału w nadchodzącej edycji konkursu na realizację przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturowej w ramach projektu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 woj. łódzkie - edycja 2021.

Przedmiotem konkursu będą projekty oparte na współpracy pomiędzy sektorami oświaty i kultury z zakresu edukacji kulturowej, realizowane na terenie woj. łódzkiego (z wyłączeniem miasta Łodzi) dla lokalnej społeczności dzieci i młodzieży. 

W konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, mieszkające i prowadzące działalność edukacyjną lub kulturalną w woj. łódzkim (z wyłączeniem miasta Łodzi).

Tegoroczny budżet konkursu wynosi 75 000 zł a maksymalna kwota o jaką będzie można się ubiegać to 10 000 zł.

Komisja konkursowa weźmie pod uwagę następujące kryteria:

 • kreatywność pomysłów z zakresu edukacji kulturowej, skierowanych przede wszystkim do dzieci i młodzieży (max. 20 pkt.)
 • właściwe rozpoznanie grup odbiorców (max. 10 pkt.)
 • innowacyjność metod wykorzystanych podczas realizacji zadania (max. 10 pkt.)
 • przemyślany i racjonalny budżet (max. 10 pkt.)

Udział w dwóch wybranych przez siebie szkoleniach on-line (informacja o zapisach w zakładce szkolenia) upoważnia do otrzymania dodatkowych 10 punktów do oceny wniosku konkursowego (po 5 punktów za każde szkolenie). Nie jest to warunek konieczny do udziału w konkursie.

Harmonogram szkoleń on-line:

W ramach wsparcia konkursowego jest przewidziane również szkolenie dotyczące regulaminu i głównych założeń konkursowych. Nie jest ono dodatkowo punktowane:

Szczegóły dotyczące szkoleń i zasad rekrutacji znajdują się w zakładce Szkolenia.

W sumie wnioskodawca może otrzymać maksymalnie 60 punktów.

TERMINY:

 • uruchomienie formularza zgłoszeniowego: 13 maja 2021 r.
 • szkolenia on-line: kwiecień/maj 2021 r.
 • termin przyjmowania zgłoszeń konkursowych: do 11 czerwca 2021 r., do godz. 12.00
 • ogłoszenie wyników: 30 czerwca 2021 r.
 • szkolenie dla beneficjentów: 9 lipca 2021 r.
 • termin realizacji zwycięskich projektów: 12 lipca - 10 października 2021 r.
 • przekazanie sprawozdania merytoryczno-finansowego: do 22 października 2021 r. 

Regulamin konkursu (wraz z załącznikami) opublikowany zostanie 13 maja 2021 r.