Konkurs na realizację przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturowej – edycja 2021

Konkurs na realizację przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturowej – edycja 2021 realizowany jest w ramach programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 woj. łódzkie.

Organizatorem konkursu jest Łódzki Dom Kultury z siedzibą w Łodzi przy ul. Traugutta 18, 90-113 Łódź.

Ważne informacje:

 • Przedmiotem konkursu są projekty z zakresu edukacji kulturowej realizowane na terenie województwa łódzkiego (z wyłączeniem miasta Łodzi) dla lokalnej społeczności dzieci i młodzieży.
 • Działania edukacyjne i animacyjne realizowane w ramach zgłoszonego do konkursu projektu mogą być realizowane zarówno w fizycznej przestrzeni publicznej (off-line), jak i w Internecie (on-line). Możliwa jest również realizacja hybrydowa (on-line oraz off-line).
 • Do udziału w konkursie mogą przystąpić wyłącznie osoby fizyczne, mieszkające i prowadzące działalność edukacyjną lub kulturalną w województwie łódzkim (z wyłączeniem miasta Łodzi), które zrealizują projekt z zakresu edukacji i animacji kulturowej oparty na współpracy pomiędzy sektorami oświaty i kultury.
 • Celem konkursu jest propagowanie współdziałania pomiędzy podmiotami reprezentującymi sektory kultury i edukacji w realizowaniu przedsięwzięć z zakresu edukacji i animacji kulturowej dla dzieci i młodzieży, a także wspieranie tego rodzaju współpracy na terenie województwa łódzkiego.
 • Najciekawsze projekty zostaną zrealizowane ze środków Organizatora w ramach projektu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 woj. łódzkie.
 • Każdy uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie 1 autorski projekt konkursowy. Ograniczenie niniejsze dotyczy również osób fizycznych wchodzących w skład zespołów projektowych - członek zespołu projektowego może uczestniczyć w złożeniu maksymalnie jednego wniosku konkursowego na realizację projektu.
 • Niedopuszczalne jest ubieganie się o dofinansowanie projektu, który uzyskał już dofinansowanie z innych źródeł.
 • Uczestnicy mogą składać projekty, których wartość nie przekroczy 10 000 zł brutto.
 • Budżet konkursu realizowanego przez Organizatora w roku 2021 wynosi 75 000 zł brutto.

Szczegółowe informacje znajdują się Regulaminie (do pobrania poniżej).

 


Terminy:

 • Ogłoszenie konkursu: 13 maja 2021 r.
 • Termin przyjmowania zgłoszeń na konkurs:  do 11 czerwca 2021 r. do godz. 12.00
 • Ogłoszenie wyników: 30 czerwca 2021 r.
 • Szkolenie dla beneficjentów: 9 lipca 2021 r.
 • Termin realizacji zwycięskich projektów: od 12 lipca 2021 r. do 10 października 2021 r.
 • Termin przekazania sprawozdania merytoryczno-finansowego (Załącznik nr 4) upływa
  22 października 2021 r.

Konsultacje: Dominika Bernacka (e-mail: konkurs@bmklodzkie.pl, tel. 797-326-177).