Łódzki Dom Kultury został regionalnym operatorem ogólnopolskiego programu Bardzo Młoda Kultura, prowadzonego przez Narodowe Centrum Kultury. Tym samym ŁDK ma do wypełnienia ważną rolę prowadząc działania, których celem jest wzmacnianie roli edukacji kulturowej i zbliżanie sektora edukacji i kultury.

Bardzo Młoda Kultura to wieloletni program realizowany w całej Polsce przez 16 podmiotów (po jednym z każdego województwa). W tym zacnym gronie znalazł się Łódzki Dom Kultury zyskując miano operatora regionalnego na województwo łódzkie. Główne cele programu to:

  • wzmacnianie edukacji kulturowej poprzez eliminowanie barier pomiędzy sferą edukacji i kultury,
  • rozwijanie sieci współpracy instytucji, organizacji i osób prywatnych, zajmujących się animacją i edukacją kulturową,
  • budowanie podstaw dla zintegrowanych działań z zakresu animacji
    i edukacji kulturowej na poziomie lokalnym i ogólnopolskim
  • wzmacnianie zawodowych kompetencji osób zajmujących się animacją i edukacją kulturową w Polsce.

Program Bardzo Młoda Kultura idealnie wpisuje się w strategiczny kierunek jaki obrał Łódzki Dom Kultury - podejmowanie działań na rzecz rozwoju kultury w województwie łódzkim oraz wspomagania procesu integracji sektora kultury w regionie.

Uczestnictwo w programie Bardzo Młoda Kultura daje ludziom kultury szansę na rozwój, edukację i integrację. Rolą operatora zadania jest prowadzenie szerokiej działalności badawczej, sieciującej, informacyjnej oraz koordynowanie działań z zakresu edukacji. Przez najbliższe trzy lata Łódzki Dom Kultury zajmie się organizacją wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych: spotkań sieciująco-informacyjnych, szkoleniowo-warsztatowych, konferencji. Rolą operatora będzie budowanie sieci podmiotów: instytucji kultury, szkół, bibliotek, organizacji pozarządowych. Zawiązane partnerstwa będą miały szansę zaowocować we wspólnych działaniach edukacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży, które mają szansę na finansowanie w ramach ogłaszanych konkursów grantowych.