O programie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W 2019 r. Łódzki Dom Kultury został regionalnym operatorem ogólnopolskiego programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021, prowadzonego przez Narodowe Centrum Kultury. Tym samym ŁDK ma do wypełnienia ważną rolę prowadząc działania, których celem jest wzmacnianie roli edukacji kulturowej i zbliżanie sektora edukacji i kultury.

Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 to wieloletni program realizowany w całej Polsce przez 16 podmiotów (po jednym z każdego województwa). W tym zacnym gronie znalazł się Łódzki Dom Kultury zyskując miano operatora regionalnego na województwo łódzkie. Główne cele programu to:

  • wzmacnianie edukacji kulturowej poprzez eliminowanie barier pomiędzy sferą edukacji i kultury,
  • rozwijanie sieci współpracy instytucji, organizacji i osób prywatnych, zajmujących się animacją i edukacją kulturową,
  • budowanie podstaw dla zintegrowanych działań z zakresu animacji i edukacji kulturowej na poziomie lokalnym i ogólnopolskim,
  • wzmacnianie zawodowych kompetencji osób zajmujących się animacją i edukacją kulturową w Polsce.

Program Bardzo Młoda Kultura idealnie wpisuje się w strategiczny kierunek, jaki obrał Łódzki Dom Kultury - podejmowanie działań na rzecz rozwoju kultury w województwie łódzkim oraz wspomagania procesu integracji sektora kultury w regionie.

 

Uczestnictwo w programie Bardzo Młoda Kultura daje ludziom kultury i oświaty szansę na rozwój, edukację i integrację. Rolą regionalnego operatora zadania jest prowadzenie szerokiej działalności badawczej, sieciującej, informacyjnej oraz koordynowanie działań z zakresu edukacji kulturowej. W latach 2019-2021 Łódzki Dom Kultury zajmie się organizacją wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych (spotkań sieciująco-informacyjnych, szkoleniowo-warsztatowych, konferencji) oraz budową sieci podmiotów (instytucji kultury, szkół, bibliotek, organizacji pozarządowych). Zawiązane partnerstwa będą miały szansę zaowocować we wspólnych działaniach edukacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży, które mają szansę na finansowanie w ramach ogłaszanych konkursów grantowych.

 

PARTNERZY

 

Rok 2021:

 

Rok 2019: