warsztaty

Edukator(ka). Jak pracować, aby nie zwariować
Miejsce: Łódzki Dom Kultury, sala nr 313
Godzina: 15.00-18.00
Limit miejsc: 20

Warsztat to okazja do spotkania się w kręgu wzajemnej życzliwości i otwartości. Intencją warsztatu jest zapoznanie Uczestniczek/Uczestników z możliwościami naszego umysłu: rozproszeniem, zamyśleniem, nawigowaniem do negatywnych rozmyślań, ale także koncentracją, skupieniem, przytomną obecnością, regulowaniem własnego nastawienia. Przyjrzymy się, jak proste techniki pracy z nawykami naszego umysłu i techniki zaczerpnięte z praktyki uważności mogą wesprzeć nas w świadomym, intencjonalnym i mniej zestresowanym funkcjonowaniu na co dzień. Rozpoznamy swoje schematy pracy i oswoimy nasze oczekiwania wobec własnej roli: nauczycielki/a, edukatorki/a, animatorki/a, trenerki/a, twórczyni/twórcy. Łagodnie wgryziemy się w praktykę odpuszczania.

Prowadząca: Weronika Idzikowska – tutorka i trenerka, edukatorka praw obywatelskich. Na co dzień zajmuje się pracą z bezradnością i sprawczością tych, którzy pracują bezpośrednio z innymi ludźmi, a także ekologią zasobów i przywództwa, praktyką uważności i współczucia z naciskiem na redukcję codziennego stresu. Stwarza przestrzeń do ćwiczenia się w nowych sposobach myślenia i działania. Od ponad 10 lat wspiera osoby i organizacje w poszerzaniu kompetencji zawodowych i osobistych. Projektuje programy edukacyjne i rozwojowe, prowadzi warsztaty i całe procesy wspierające zespoły różnych instytucji w lepszej komunikacji. Ukończyła m.in. Laboratorium „Projektowanie Kultury” na Uniwersytecie SWPS, proces certyfikacyjny dla trenerów Familylab Polska (pedagogika w duchu Jespera Juula), kursy NVC (Porozumienie bez przemocy), certyfikowany program MBSR – metodyki redukcji stresu opartej na medytacji uważności, uczestniczyła w warsztatach dotyczących samoregulacji, pracy z odpornością i dobrostanem psychicznym, m.in. w obszarze pracy z nawykami umysłu i ciała. Zgłębia teorie i praktyki zorientowane wokół mindfullness na Uniwersytecie SWPS w Warszawie, praktyki współczucia w duchu Porozumienia bez przemocy (Thom Bond, The New York Center for Nonviolent Communication) oraz podejście do pracy z klientem w oparciu o teorię i praktyki Possibility Management. Na stałe zakotwiczona w Małopolskim Instytucie Kultury w Krakowie.

 

Techniki animacji i diagnozy społecznej w praktyce
Miejsce: Łódzki Dom Kultury, sala nr 308 Marek Sztark
Godzina: 15.00-18.00
Limit miejsc: 15

Szczegóły wkrótce

Prowadzący: Marek Sztark – niezależny animator kultury i rozwoju lokalnego. Doradca, trener i wykładowca. Dwukrotny stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2007 i 2018). W latach 2005-2007 był dyrektorem Opery na Zamku w Szczecinie, zarządzał staraniami Szczecina o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury, był dyrektorem Samorządowej Instytucji Kultury SZCZECIN 2016. Działa w wielu organizacjach pozarządowych. Realizuje projekty z różnych dziedzin: rozwoju i integracji środowisk społecznych i zawodowych, ekonomii społecznej, ochrony dziedzictwa kulturowego, animacji rozwoju lokalnego oraz animacji kultury. Jest twórcą marki regionalnej "miody drahimskie" i autorem koncepcji modelu animacji lokalnej "Nowa Kultura".
Jest zaangażowany w organizację kolejnych edycji NieKongresu Animatorów Kultury 2014 i 2016. W latach 2014-2017 koordynował współpracę Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 z regionem Dolnego Śląska. Kieruje Przeglądem Teatrów Małych Form KONTRAPUNKT w Szczecinie.  Pracuje w Strefie Kultury Wrocław.

 

Interdyscyplinarna edukacja przez sztukę
Miejsce: szkolenie on-line, platforma ZOOM
Limit miejsc: 30

Podczas spotkania zostanie przeprowadzona symulacja pracy jak z grupą dzieci czy młodzieży. W inspiracji wybranymi dziełami sztuki będziemy poznawać modelowy twórczy proces edukacyjny. Zobaczymy jak połączyć twórczość artystyczną z innymi dziedzinami (matematyką, geometrią, geografią, literaturą czy historią). Zainspirowani kreatywnymi działaniami uczestnicy, sami będą tych połączeń poszukiwać, bo wykorzystanie potencjału grupy będzie miało znaczący wkład w przebieg spotkania. Oprócz proponowanych działań warsztatowych będziemy rozmawiać o nowych trendach w edukacji, o metodach, które odpowiadają na potrzeby dzisiejszych uczniów i o interdyscyplinarnej edukacji przez sztukę, która osadzona jest w nowoczesnych teoriach pedagogicznych i osiągnięciach wybitnych naukowców. Doświadczymy, jak aktywizować podczas zajęć lekcyjnych wszystkie zmysły, które w trakcie procesu uczenia się wzmacniają się wzajemnie.

Prowadząca: dr Małgorzata Minchberg – artystka wizualna, specjalistka edukacji artystycznej, animatorka kultury, stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w upowszechnianiu kultury i sztuki, twórczyni wielu projektów edukacyjnych. Autorka licznych publikacji z zakresu pedagogiki twórczości i edukacji przez sztukę. Zajmuje się pielęgnowaniem postaw twórczych ludzi w różnym wieku i niezależnie od wykształcenia czy zdolności. Jako autorka i współautorka uczestniczyła w licznych projektach artystyczno-edukacyjnych, zrealizowanych przy współpracy z różnymi instytucjami kultury m.in. Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Muzeum Narodowym, Galerią Narodową Zachęta, Centrum Sztuki Współczesnej, Muzeum Polin, Galerią Arsenał w Białymstoku. Jest nauczycielką sztuki i wykładowczynią w Instytucie Edukacji Artystycznej.