II edycja Konkursu na realizację przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturowej w ramach projektu Bardzo Młoda Kultura została rozstrzygnięta! W konkursie wzięło udział 65 uczestników, a dofinansowanie otrzymało 9 beneficjentów!

LISTA NAGRODZONYCH PROJEKTÓW:

 • Justyna Słoma "Świat lokalnych kultur" – przedsięwzięcie opiera się na stworzeniu wirtualnej gry (przypominającej te realizowane w przestrzeni miejskiej) dotyczącej lokalnej tradycji, historii i kultury, dla młodzieży w regionie łowickim i łódzkim. Motywem przewodnim będzie życie codzienne i kulturalne Łowicza i Łodzi w II połowie XIX i na początku XX wieku.

 • Luiza Łuszcz-Kujawiak "INNO-WACJE / INNO-KREACJE" – projekt skierowany jest do młodzieży licealnej. Podejmuje tematykę bardzo szeroko rozumianej inności. Uczestnicy wspólnie stworzą spektakl, na którego kształt złożą się ich historie oraz doświadczenia.

 • Bogusław Kurzyński "Pędzlem po artyście" – cykl warsztatów dla uczniów szkoły ponadpodstawowej, podczas których zapoznają się oni z dziełami uznanych malarzy różnych stylów, by następnie stworzyć wspólnie obraz złożony z pikseli. W swoich założeniach jest uzupełnieniem szkolnej edukacji w zakresie edukacji kulturowej.

 • Joanna Sroczyńska "Warsztaty edukacyjno-artystyczne „Śladami Stacha z Warty 3D” – warsztaty edukacyjno-artystyczne dla dzieci w wieku 10-13 lat, inspirowane postacią i twórczością zapomnianego artysty-rzeźbiarza i malarza Stanisława Szukalskiego ps. "Stach z Warty".

 • Patrycja Terciak "OGRODOWA MÓWI" – projekt skupiony wokół lokalizacji przy ulicy Ogrodowej w Łodzi, w bezpośrednim sąsiedztwie dawnego imperium I. K. Poznańskiego. Przedsięwzięcie ma na celu wypracowanie z dziećmi i młodzieżą zamieszkującymi lokacje przy Ogrodowej swoistych map pamięci, będących - przede wszystkim - opracowaniem wyjątkowego charakteru, pamięci i historii miejsca, w którym się znajdują.

 • Żanetta Marzuchowska "Sieradzki Teatr reaktywacja" – warsztaty teatralne dla przedszkolaków oraz uczniów, które spowodują reaktywację gałęzi życia kulturalnego w mieście, które posiada własny teatr, ale tylko jako budynek.

 • Ada Słowikowska "#SloMo - warsztaty ze zwalniania tempa" – projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży z pokolenia cyfrowego.
  Złożony jest z zajęć interdyscyplinarnych, obejmujących zagadnienia związane ze sztuką filmową, montażem, improwizacją muzyczną i ruchową oraz filozofią powolności ("slow life").

 • Grzegorz Nowak "Droga do gwiazd. Wakacyjne warsztaty modelarskie" – nowatorski projekt edukacyjny przeznaczony dla młodzieży, w ramach którego uczestnicy zajęć poszerzą swoją wiedzę z historii literatury, filmu czy sztuki w oparciu o zagadnienia związane z historią lotnictwa. Dodatkowo młodzież zdobędzie kompetencje z zakresu aerodynamiki, fizyki, mechaniki lotu, czy materiałoznawstwa, a także rozwinie swoje zdolności politechniczne i pracę kooperacyjną. W ramach przedsięwzięcia przeprowadzone zostaną także warsztaty z dziennikarstwa radiowego.

 • Krzysztof Góralczyk "Czy diabeł może płakać po spalonym kościele? – legendy o Borucie w animacji poklatkowej" – cykl warsztatów z animacji poklatkowej. Dzieci i młodzież przygotują filmy na podstawie poznanych wcześniej legend o Diable Borucie aby w ten sposób zgłębić i rozpropagować kulturę i tradycje ludowe Ziemi Łęczyckiej.

 

W komisji oceniającej wnioski wzięli udział: Anna Czyżewska, Dagmara Pietrzyk, Katarzyna Michalska oraz Paweł Perdek. 

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie a laureatom serdecznie gratulujemy!

Zachęcamy do obejrzenia transmisji z ogłoszenia wyników!

 

Ważne informacje o konkursie:

 • Przedmiotem konkursu są projekty z zakresu edukacji kulturowej realizowane na rzecz dzieci i młodzieży z województwa łódzkiego.
 • Działania edukacyjne i animacyjne realizowane w ramach zgłoszonego do konkursu projektu mogą być realizowane zarówno w fizycznej przestrzeni publicznej (offline), jak i w internecie (online).
 • Do udziału w konkursie mogą przystąpić wyłącznie osoby fizyczne, mieszkające i prowadzące działalność edukacyjną lub kulturalną w województwie łódzkim, które zrealizują projekt z zakresu edukacji i animacji kulturowej oparty na współpracy pomiędzy sektorami oświaty, kultury, NGO.
 • Najciekawsze projekty zostaną zrealizowane ze środków Organizatora w ramach projektu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 woj. łódzkie.
 • Każdy uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie 1 autorski projekt konkursowy.
 • W konkursie mogą brać udział osoby, które dostały dofinansowanie w ramach konkursu na realizację przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturowej w ramach projektu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 woj. łódzkie w roku 2019.
 • Niedopuszczalne jest ubieganie się o dofinansowanie projektu, który uzyskał już dofinansowanie z innych źródeł.
 • Uczestnicy mogą składać projekty, których wartość nie przekroczy 10 000 zł brutto.
 • Budżet konkursu realizowanego przez Organizatora w roku 2020 wynosi 70 000 zł brutto.

Szczegółowe informacje znajdują się Regulaminie (do pobrania poniżej).

Terminy:

 • Ogłoszenie konkursu: 20 maja 2020 r.
 • Termin przyjmowania zgłoszeń na konkurs upływa 26 czerwca 2020 r. o godz. 12.00 -->

  UWAGA!!! Ze względu na zgłaszane problemy techniczne w trakcie wysyłania formularza zgłoszeniowego na konkurs na realizację przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturowej, termin przyjmowania wniosków został wydłużony do 26.06.2020 r. do godz. 16.00. Przepraszamy za utrudnienia.

 • Ogłoszenie wyników: 10 lipca 2020 r.
 • Termin realizacji zwycięskich projektów: 13 lipca - 16 października 2020 r.
 • Termin przekazania sprawozdania merytoryczno-finansowego (Załącznik nr 4) upływa
  29 października 2020 r.

Szczegółowe informacje: Dominika Bernacka (e-mail: konkurs@bmklodzkie.pl, tel. 797-326-177).

Konkurs realizowany jest w ramach programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 woj. łódzkie.

Organizatorem konkursu jest Łódzki Dom Kultury.