Jak komunikować się, aby zachęcić dzieci i młodzież do uczestniczenia w kulturze - webinarium

Podczas łącznie 3-godzinnego spotkania prowadząca Anna Tuderek przedstawiła zgromadzonym na platformie Clickmeeting animatorom i edukatorom z województwa łódzkiego m.in. to, w jaki sposób język równościowy uwzględnia różne potrzeby dzieci i dorosłych, co jest ważne w kontekście budowania relacji z rodzinami oraz jakie informacje zawrzeć w komunikacie o wydarzeniu edukacyjno-kulturalnym dla dzieci/rodzin.

Poruszone zostały ponadto zagadnienia planowania procesu komunikacji oraz efektywnych narzędzi i kanałów upowszechniania informacji wśród rodzin.

Istotną częścią webinarium były ćwiczenia z tekstem, w trakcie której uczestnicy tworzyli opisy wydarzeń dla dzieci/rodzin.

Zachęcamy do obejrzenia nagrania z webinarium:

Cz. 1:

Cz. 2:

 

Prowadząca:
Anna Tuderek – życie zawodowe konsekwentnie wiąże z kulturą, komunikacją i budowaniem relacji. W 2018 roku zrealizowała przedsięwzięcie stypendialne, w ramach którego przyglądała się dobrym praktykom w zakresie komunikowania się z rodzinami, w tym opiekunami dzieci najmłodszych. Uczestniczy w opracowywaniu strategii komunikacyjnych i promocyjnych. Pełni funkcję redaktora prowadzącego różnorodnych projektów wydawniczych. Od 2010 roku prowadzi szkolenia. Jest absolwentką Uniwersytetu Szczecińskiego na kierunku politologia z filozofią, ukończyła także studia podyplomowe na kierunkach: media i komunikowanie (Uniwersytet Szczeciński) oraz menedżer kultury (Uniwersytet Wrocławski).