„Ogrodowa mówi” – odkrywamy pamięć miejsca

Wnioskodawca: Patrycja Terciak (działacz niezależny)

Opis projektu:

Projekt skupiony wokół lokalizacji przy ulicy Ogrodowej w Łodzi, w bezpośrednim sąsiedztwie dawnego imperium I. K. Poznańskiego. Przedsięwzięcie ma na celu wypracowanie z dziećmi i młodzieżą zamieszkującymi lokacje przy Ogrodowej swoistych map pamięci, będących - przede wszystkim - opracowaniem wyjątkowego charakteru, pamięci i historii miejsca, w którym się znajdują.

Miejsce realizacji: Świetlica Socjoterapeutyczna przy ul. Ogrodowej 28 w Łodzi; podwórka przy ul. Ogrodowej 26 i 28 w Łodzi

Partnerzy projektu: Katarzyna Koba (działacz niezależny), Michał Gruda (Cyfrowe Archiwum Łodzian)

Okres realizacji: 13.07-09.10.2020 r.

Przebieg:

DZIEŃ 1 (25.08.2020)

Podczas warsztatów uczestnicy poznali różne rodzaje popularnych nośników do zapisywania pamięci (klisze fotograficzne, kasety VHS, dyktafony kasetowe, dyskietki etc.). Wariantem nowego - przedstawionego - nośnika była wirtualna rzeczywistość (VR). Uczestnicy pracowali także z analogowymi urządzeniami do lokalizacji - globusem, mapami, atlasami, by następnie porównać odszukiwane na mapach miejsca z doświadczaniem ich w wirtualnej rzeczywistości.

 

DZIEŃ 2 (26.08.2020)

Drugiego dnia, uczestnicy wybrali się na wycieczkę po podwórkach przy ul. Ogrodowej 26 i 28. Ich zadaniem było dokumentowanie miejsc przykuwających ich uwagę za pomocą fotografii cyfrowej oraz wybranie miejsca na panoramę 360* i jej stworzenie. Uczestnicy poznali technologię obrazowania w 360*.

Wycieczce towarzyszyła gra terenowa, podczas której uczestnicy odkrywali ciekawostki związane z odwiedzanymi famułami.

 

DZIEŃ 3 (27.08.2020)

Tego dnia uczestnicy mogli zapoznać się z panoramami, które stworzyli w środę (używając okularów VR). Wykonane przez nich zdjęcia zostały wydrukowane. A podczas warsztatu, uczestnicy, pracowali nad przygotowaniem analogowych map pamięci w formie makiet - o których elementach następnie opowiadali (ich wypowiedzi zostały zarejestrowane w formie audio).

 

DZIEŃ 4 (28.08.2020)

Ostatniego dnia warsztat rozpoczął się od przypomnienia wiedzy zdobytej podczas spaceru/wycieczki po famułach. Uczestnicy otrzymali do rozwiązania krzyżówkę, której rozwiązaniem było hasło "rewitalizacja". Kolejny blok warsztatowy toczył się wokół pojęcia rewitalizacji. - jego wyjaśnienia i projektowania. Uczestnicy mieli możliwość stworzenia planu "miasta marzeń" - proponowali rozwiązania, których (w ich perspektywie) potrzeba w mieście. Następnie, na ceramicznych płytkach wykonali prace plastyczne przedstawiające ich ulubione miejsca w Łodzi, z którymi wiążą się najlepsze wspomnienia. Ponownie skorzystano z okularów VR, by raz jeszcze podsumować spacery po podwórkach przy ul. Ogrodowej 26 i 28. Na koniec cyklu warsztatowego przeprowadzono ewaluację.

 

Rezultaty projektu:

  • 8 wirtualnych map pamięci w formule wirtualnego spaceru - dostępne <<tutaj>>
  • Fragmenty wywiadów narracyjnych - dostępne <<tutaj>>

Autorska koncepcja: Katarzyna Koba, Patrycja Terciak
Prowadzenie warsztatów: Katarzyna Koba, Anna Kobalczyk (Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa UMŁ)
Technologie: Katarzyna Koba

2020-08-25
2020-10-09
Łódź