Pędzlem po artyście

Wnioskodawca: Bogusław Kurzyński (Fundacja „ZAMIAST…”)

Opis projektu:

Cykl warsztatów dla uczniów szkoły ponadpodstawowej, podczas których zapoznają się oni z dziełami uznanych malarzy różnych stylów, by następnie stworzyć wspólnie obraz złożony z pikseli. W swoich założeniach jest uzupełnieniem szkolnej edukacji w zakresie edukacji kulturowej.

Miejsce realizacji: Wieluń

Partnerzy projektu: Renata Tatara (II Liceum Ogólnokształcące w Wieluniu)

Okres realizacji: 28.09-12.10.2020 r.

Przebieg:

Projekt na etapie rekrutacji bardzo się uczniom spodobał i dlatego zdecydowano się na podwojenie planowanej liczby uczestników. W sumie wzięło w nim udział 28 osób. Warsztaty zgodnie z założeniem polegały na krótkim wprowadzeniu teoretycznym na temat malarza i kierunku, który reprezentował, następnie uczestnicy otrzymywali fragment dzieła i dokonywali osobistej jego interpretacji posługując się farbą i pędzlem.

28.09.2002 r.

Warsztat pierwszy poświęcony był Claude Monnetowi i jego dziełu ,,Impresja”, nie bez przyczyny. Tytuł obrazu dał bowiem nazwę całemu kierunkowi, uznanemu za pierwszy w dziejach sztuki współczesnej. Uczestniczki podczas krótkiego wykładu z prezentacją w tle zostały wprowadzone w tajniki sztuki, poznały życiorys malarza oraz metody i technikę jego pracy. Po czym przystąpiły do malowania wylosowanego fragmentu obrazu, próbując naśladować metody impresjonistów. Był to najbardziej emocjonujący warsztat, dla niektórych pierwszy kontakt z farbą i pędzlem.

29.09.2020 r.

Warsztat drugi okazał się nieco prostszy technicznie. Sposoby malowania fowistów nie wymagały aż tak intensywnego – jak u impresjonistów – łamania barw. No i paleta kolorystyczna została ograniczona tego dnia tylko do trzech. Bohaterami dnia drugiego zostali wspomniani już fowiści i Henri Matisse, a dzieło do interpretacji to ,,Taniec”. Jak poprzednio, warsztat poprzedziła część teoretyczna, dziewczyny wylosowały fragmenty i przystąpiono do działania. Emocji dostarczyło złożenie pracy po jej wyschnięciu. ,,Taniec” Matissa jest bardzo ekspresywny.

30.09.2020 r.

Warsztat trzeci wprawił uczestniczki projektu w lekką konsternację. Do projektu specjalnie wybrano taki obraz Pieta Mondriana, aby nie trzeba było używać linijki. Trzeci dzień poświęcony był bowiem abstrakcjonizmowi geometrycznemu. Do interpretacji wybrano ,,Tableau nr1”. W części teoretycznej dziewczyny otrzymały dowód, w jaki sposób sztuka przenika do mody. I to tej światowej – twórczością Mondriana inspirował się twórca kreacji haut couture Yves Saint Laurent. Okazało się nagle, że one same znają tych powiązań więcej. ,,Tableau nr 1” sprawiło sporo przyjemności podczas malowania. Uczestniczki cieszyły się z każdego prawidłowo otrzymanego odcienia lub tonacji. Ale znowu trudność pojawiła się przy złożenia obrazu w całość.

5.10.2020 r.

W kolejnym tygodniu rozpoczęłyśmy warsztat czwarty, poświęcony sztuce naszych rodzimych malarzy. Uczestniczki poznały formistów z Witkacym na czele. Autor obrazu ,,Tworzenie świata”, wielu był znany, głównie dzięki dziełom literackim, jakie po sobie zostawił, a także obecnym w przestrzeni kulturalnej reprodukcjom jego specyficznych portretów. Sam obraz był trudny do interpretacji, najpierw na poziomie teoretycznym, a potem malarsko. Ekspresyjne, fantastyczne postacie wymagały dużego skupienia i umiejętności rysunku. Ponad to obraz jest niezwykle ciekawy kolorystycznie. Pomimo tych trudności jego kopia należy do jednych z najlepszych.

6.10.2020 r.

Warsztat piąty poświęcony był artystce z Meksyku – Fridzie Kahlo. Uczestniczki przejął jej życiorys i specyficzny sposób wyrażania emocji poprzez sztukę. Spodobało się to, że niekoniecznie trzeba kończyć akademię sztuk pięknych, aby samodzielnie próbować swoich sił w malarstwie. Obraz, który wybrano na ,,warsztat” jest dwudzielny poprzez klimat części poświęconej z jednej strony Meksykowi, a z drugiej Stanom Zjednoczonym. Uwidacznia to kolorystyka i symbolika przedmiotów w tle postaci Fridy. To stało się tematem ożywionej dyskusji toczonej przy malowaniu. Po złożeniu dzieła okazało się, że nie udało się zestawić sukni postaci, ale nastrój został zachowany.

7.10.2020 r.

Bohaterem ostatniego, szóstego warsztatu został Marc Chagall. Ostatnim kierunkiem ujętym w projekcie był kubizm. Celowo nie wybrano do tego celu prac najbardziej popularnego twórcy tego ruchu – Pabla Picasso. Prawie wszyscy znają którąś z jego prac, a on sam najbardziej kojarzy się właśnie ze sztuką nowoczesną. Obraz Chagalla ,,Ja i wieś” okazał się najtrudniejszą pracą do namalowania podczas projektu. Jak to u kubistów bywa na jednym obrazie znalazło się kilka światów równocześnie, ujętych w geometryczne kubiki o różnej wielkości, co nieco sfrustrowało artystki. W szóstym dniu projektu czuły się mocno odpowiedzialne za własną twórczość. Rezultat przeszedł wszelkie oczekiwanie.

12.10.2020 r.

Ostatnim działaniem z uczestnikami był wernisaż. Nie odbył się w takim kształcie, w jakim został zaplanowany w projekcie. Musieliśmy dostosować się do obostrzeń sanitarnych związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa Covid-19. Podsumowanie projektu odbyło się w Sali Izby Pamięci II LO. Obecni byli: dyrektor II LO Renata Tatara, Bogusław Kurzyński – prezes Fundacji „Zamiast…”, Malwina Paroń - koordynatorka projektu z ramienia Łódzkiego Domu Kultury, prowadząca warsztaty Katarzyna Rózga oraz autorzy prac plastycznych, bohaterki wernisażu. W roli komisarza wystawy wystąpiła realizująca warsztaty Katarzyna Rózga przedstawiając autorki prac, ideę projektu, fazy procesu twórczego. O swoich wrażeniach na temat przeżywania sztuki nowoczesnej wypowiadały się autorki. Wystawa nadal jest dostępna dla zainteresowanych uczniów. Na upublicznienie oraz obiecany happening czekamy aż do odwołania kwarantanny. Nasz projekt będzie miał kontynuację w czasie dni otwartych szkoły, podczas których zaprezentujemy go szerszej publiczności spoza II LO.

2020-09-28
2020-10-12
Wieluń