Sieradzki Teatr reaktywacja

Wnioskodawca: Żanetta Marzuchowska (działacz niezależny)

Opis projektu:

Reaktywacja grup teatralnych i warsztatów teatralnych dla dzieci i młodzieży oraz nagranie spektakli w myśl zasady: skoro dzieci nie mogą przyjść do placówki kulturalnej – kultura przyjdzie do nich. Przybliżymy najmłodszym sieradzką scenę teatralną i reaktywujemy grupy teatralne z udziałem najmłodszych i starszych aktorów. Grupy będą po zakończeniu pandemii wystawiać swoje spektakle na deskach sieradzkiego teatru. W jej trakcie – spektakle będą nagrywane

Miejsce realizacji: Sieradz

Partnerzy projektu: Helena Rajewska (Szkoła Podstawowa nr 10 w Sieradzu), Małgorzata Jurkowska (Sieradzkie Centrum Kultury), Tomasz Piętka (Sieradzkie Centrum Kultury), Anna Turska (Szkoła Sieradzkiego Towarzystwa Oświatowego), Renata Rel (Stowarzyszenie Invicta), Dawid Zawiasa (Stowarzyszenie Carpe Diem), Renata Pawlikowska (Szkoła Podstawowa nr 8 w Sieradzu), Dorota Błaszczyk (Szkoła Podstawowa nr 4 w Sieradzu)

Okres realizacji: 7.09-16.10.2020 r.

Przebieg:

Pierwszą fazę projektu stanowiły przygotowania do spektaklu, który miał stać się częścią Sieradzkiego Dnia Teatru, w ramach, którego dzieci i młodzież z regionu wzięłyby udział w wydarzeniu promującym teatr jako formę wspierania edukacji oraz jako kreatywne i inspirujące spędzenie wolnego czasu.

Niestety pandemia pokrzyżowała plany i w przedstawieniu nie mogły wziąć udziału dzieci. Realizatorzy projektu postanowili razem ze spektaklem zawędrować do szkół. Nagrane zostały filmy edukacyjne, zarejestrowano wystawiony na scenie spektakl i wyruszono do szkół.

W dniach 8-16 października 2020 r. w szkołach i przedszkolach w Sieradzu odbyły się specjalne zajęcia teatralne. Dzieci, za sprawą przygotowanych filmów miały okazję przybliżyć sobie historię sieradzkiego teatru, poznać jego zakamarki i dowiedzieć się kilku ciekawych rzeczy o aktorach. Ostatecznie podczas warsztatów dzieci wcielały się w różne postaci, a prowadzący mieli okazje poznać potencjał najmłodszych aktorów, którzy będą mogli rozwijać swój talent w dwóch grupach teatralnych. Dzień teatru tym razem nie mógł odbyć się w teatrze, ale wirtualnie w placówkach, które przystąpiły do współpracy. Dzięki nagraniom trafiono do wszystkich szkół, do których zostały wysłane materiały filmowe.

Wspólnie z mieszkańcami Sieradza odegrano również uliczny spektakl do wiersza Jana Brzechwy „Katar”, który stał się nie tylko materiałem edukacyjnym dla uczniów, ale również narzędziem do walki z pandemią. Nagranie dostępne jest <<tutaj>>

2020-09-07
2020-10-16
Sieradz