#SloMo - warsztaty ze zwalniania tempa

Wnioskodawca: Ada Słowikowska (Niepubliczna Szkoła Podstawowa Fundacji Oświatowej "Nasza Szkoła")

Opis projektu:

Projekt skierowany do dzieci i młodzieży z pokolenia cyfrowego. Złożony z zajęć interdyscyplinarnych, obejmujących zagadnienia związane ze sztuką filmową, montażem, improwizacją muzyczną i ruchową oraz filozofią powolności ("slow life").

Miejsce realizacji: Łódź

Partnerzy projektu: Sonia Szechowska (Biblioteka Miejska w Łodzi), Karolina Karolak (Fundacja ARTernatywa), Katarzyna Gorczyca (Fundacja Kipisz)

Okres realizacji: 15.07-30.09.2020 r.

Przebieg:

W ramach pierwszego cyklu warsztatów projektu “#SloMo - warsztaty ze zwalniania tempa” odbyły się trzy interdyscyplinarne zajęcia, obejmujące zagadnienia związane ze sztuką filmową, montażem, improwizacją muzyczną i ruchową oraz filozofią powolności (“slow life”).

Wieloetapowy proces doprowadził do stworzenia krótkich realizacji audiowizualnych. Tytuł projektu nawiązuje do anglojęzycznej nazwy efektu “slow motion”, używanego w nomenklaturze filmowej, w którym czas wydaje się być spowolniony.

Narzędziem wykorzystywanym przez uczestników podczas warsztatów był przede wszystkim smartfon z opcją foto-wideo. Miało to na celu propagowanie pożytecznego zastosowania tego urządzenia i pokazanie, że można tworzyć prace artystyczne niezależnie od posiadanego sprzętu.

3.08.2020 - warsztaty I

Pierwsze spotkanie odbyło się w plenerze, a dokładniej w przestrzeni Parku Staromiejskiego w Łodzi. W trakcie 3,5-godzinnych zajęć uczestnicy (dzieci i młodzież w wieku 9-13 oraz 14-19 lat) zapoznawali się ze sobą oraz z tematem spotkań, poprzez ćwiczenia integracyjne, które prowadziła Sonia Szechowska (socjolog/filozof). Zrealizowali serię ćwiczeń z improwizacji ruchowej wprowadzających do zagadnienia filozofii slow, które prowadziła rytmiczka/instruktor teatralny. Teoretyczne i praktyczne wprowadzenie filozofii slow zostało podjęte przez socjologa/filozofa. Dzieci wzięły udział w zadaniach z “uważności” i improwizacji muzycznej z wykorzystaniem przedmiotów codziennego użytku oraz instrumentów muzycznych (tamburyno, egg shaker, bębenki, kastaniety oraz cymbałki chromatyczne).

Wprowadzeniem do zagadnień z teorii sztuki zajęła się edukatorka/historyk sztuki - Karolina Karolak. Poprzez praktyczne wprawki z kompozycji, budowy obrazu, znaczeń kontekstualnych i symboliki, prowadząca wytłumaczyła podstawowe zagadnienia konstruowania obrazu filmowego.

Ćwiczenia odbyły się z wykorzystaniem materiałów plastycznych oraz telefonów.

5.08.2020 - warsztaty II

Warsztaty rozpoczęły się od podsumowania przez rytmiczkę i historyczkę sztuki tematów podjętych podczas pierwszego spotkania.
Prowadzące rozwinęły temat warsztatów, omówiły korzyści płynące z filozofii slow. Następnie artystka audiowizualna zrealizowała część wprowadzającą do zagadnień z zakresu realizacji filmu. Dzięki temu dzieci zrealizowały praktyczne zadania z nagrywania obrazu i dźwięku.

Na koniec zajęć instruktorki poprosiły dzieci o wykonanie pracy domowej - zrealizowanie własnych nagrań obrazu i dźwięku na podstawie zdobytej wiedzy.


7.08.2020 - warsztaty III

Podczas ostatnich zajęć cyklu #SloMo uczestnicy prezentowali wykonane przez siebie zadania w postaci nagrań video i audio. Prowadząca omawiała poszczególne prace, a także pokazała stworzone przez siebie filmy. Następnie przy jej pomocy uczestnicy montowali filmy, uczyli się obsługi aplikacji, a także wprowadzali korekty techniczne.

Tym razem zajęcia odbyły się w przestrzeni Biblioteki Miejskiej w Łodzi przy ul. Gdańskiej 8.


8.08.2020 - podsumowanie warsztatów: pokaz filmowy w Klubokawiarni Kipisz w Łodzi

Czwarte spotkanie było podsumowaniem całego pierwszego cyklu zajęć. Podczas pokazu krótkich form filmowych wszyscy uczestnicy warsztatów mieli okazję zobaczyć nie tylko swoje nagrania wyświetlone na ścianie za pomocą rzutnika, ale także filmy zrealizowane przez pozostałe osoby, z dwóch grup. Socjolog/filozof omówiła doświadczenia związane z realizacją projektu, co było również impulsem do podjęcia szerszej dyskusji.

W spotkaniu wzięli udział również rodziny i znajomi uczestników projektu.

II seria warsztatów

grupa I: 7, 9, 11.09.2020, grupa II: 14, 16, 18.09.2020

Ostatnia seria warsztatów ze zwalniania tempa #SloMo dobiegła końca. Złota jesień poddała uczestnikom pomysły na realizację czarujących miniatur audiowizualnych. W pierwszej połowie września, w poniedziałek i środę, w Parku Staromiejskim dzieci i młodzież intensywnie doświadczali, smakowali, próbowali, dostrzegali, a następnie odkrywali możliwości swoich smartfonów. Tym razem staraliśmy się nawet do tworzenia muzyki wykorzystywać darmowe aplikacje na telefon - dzięki czemu uczestnicy mogą się pochwalić samodzielnie stworzonymi multimedialnymi dziełami.

20.09.2020 - podsumowanie warsztatów: pokaz filmowy w Klubokawiarni Kipisz w Łodzi

W niedzielę 20 września o godzinie 18:00 w niezwykle klimatycznej Klubokawiarni Kipisz odbył się pokaz efektów naszej pracy, tym razem już ze wszystkich edycji warsztatów. W cudownej atmosferze podziwialiśmy różnorodne ujęcia, które pomogły publiczności znaleźć wyciszenie i zwolnić nieco tempo. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas i zachęcamy do oglądania stworzonych na warsztatach filmów na naszym instagramie: www.instagram.com/efekt.slomo.

2020-08-03
Park Staromiejski w Łodzi, Biblioteka Miejska w Łodzi