WARSZTATY ON-LINE

Czwartek, 5 listopada 2020 r., godz. 15.00-18.00

1. Lokalne dziedzictwo a oferta kulturalna (limit miejsc: 25 osób)

Podczas szkolenia dowiesz się:

  • czym jest dziedzictwo kulturowe – materialne i niematerialne, i jakie są formy jego ochrony;
  • czym jest teoria interpretacji dziedzictwa wg Freemana Tildena
  • dlaczego warto wykorzystywać lokalne dziedzictwo do tworzenia projektów kulturalnych;
  • jakimi narzędziami pracować, by skutecznie wykorzystywać dziedzictwo;
  • jakie zasoby dziedzictwa są w Twoim regionie i jak nim zainteresować społeczność lokalną.

Cele szkolenia:

  • wiedza: zwiększenie wiedzy w zakresie teorii dziedzictwa oraz teorii interpretacji dziedzictwa;
  • umiejętności: zwiększenie umiejętności włączania tematyki lokalnego dziedzictwa w działalność programową instytucji kultury;
  • postawy: zwiększenie zainteresowania tematyką dziedzictwa, w tym lokalnego dziedzictwa materialnego i niematerialnego, dziedzictwa mniejszości i grup wykluczonych.

Prowadząca: Anna Czyżewska

Etnografka i animatorka kultury. Ukończyła Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego, Szkołę Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP, program rozwojowy Interkulturowi Nawigatorzy oraz Szkołę Treningu Grupowego. Przez 10 lat związana ze Stowarzyszeniem „Pracownia Etnograficzna” oraz Pracownią Duży Pokój. W latach 2012-2015 była członkinią Społecznej Rady Kultury przy Prezydent m.st. Warszawy. Od 2012 r. prowadzi szkolenia dla kadr kultury. Jako trenerka współpracowała m.in. z Narodowym Centrum Kultury oraz Narodowym Instytutem Dziedzictwa.

 

2. Gry w animacji i edukacji (limit miejsc: 15 osób)

Gry stały się wszechobecnym fenomenem kultury - codziennie czas na gry poświęca ponad 13 milionów Polaków i Polek. Ich powszechny charakter narzuca nowe wymagania na edukatorów i animatorów pracujących ze już nie tylko z młodzieżą czy dziećmi. To także niezwykłe możliwości, nowe narzędzia, pomysły na projektowanie oferty i trudności w realizowaniu już gotowych projektów. 

W trakcie warsztatu uczestnicy dowiedzą się jakie podstawowe typy gier występują. Jakie gry warto uwzględniać w swoich działaniach a których i czemu unikać. Opowiem więcej o istniejących formatach m.in. gier multimedialnych, przestrzennych, fabularnych czy mobilnych.

Prowadzący: Marcin Mitzner

Mąż Karoliny i tata Marianny i Jerzego, trener STOP, twórca gier i animator. Absolwent Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych i Szkoły Treningu Grupowego. Współpracuje z kilkunastoma organizacjami i instytucjami z całej Polski przy realizacji projektów z zakresu partycypacji, współpracy międzysektorowej, reformy oświatowej i animacji środowisk lokalnych. Wykreował i zrealizował ponad 250 projektów społecznych dla różnorodnych grup odbiorców.

 

3. Poza selfie w muzeum. Rozszerzony warsztat pracy w edukacji kulturowej (limit miejsc: 20 osób)

Warsztat poświęcony będzie wykorzystywaniu technologii cyfrowych w edukacji kulturowej. Skupimy się na organizacji cyfrowego warsztatu animatorek i animatorów, profilowaniu zestawów narzędzi w zależności od potrzeb instytucji, grup docelowych, możliwości działania na styku różnych celów, obszarów edukacyjnych i rozwijania określonych kompetencji. Przetestujemy kilka możliwości i porozmawiamy o dobrych praktykach, które sprawdziły się w czasie zdalnych działań instytucji w pandemii. Zajmiemy się inspiracjami i wskazówkami dotyczącymi rozwijania kompetencji medialnych, informacyjnych i cyfrowych w działaniach edukacji kulturowej. Pokażemy trendy edukacyjno-technologiczne, które warto uwzględnić w planowaniu pracy i zdiagnozujemy praktyki korzystania z mediów przez różne pokolenia i grupy użytkowników kultury.

Prowadzący: Grzegorz D. Stunża

Adiunkt w Pracowni Edukacji Medialnej w Instytucie Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej (2016-2020), wiceprzewodniczący Gdańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego (GO PTP, 2017-2020), sekretarz GO PTP (od 2020). Dwukrotny stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie edukacji i animacji kultury (2014, 2017) na projekty z pogranicza edukacji kulturalnej i technologiczno-medialnej. W ramach stypendiów przygotował publikacje dla nauczycieli na temat korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych. Współtwórca pierwszej stałej oferty edukacyjnej Muzeum Emigracji w Gdyni. Kilkakrotnie członek komitetów sterujących w programach edukacja kulturalna i edukacja medialna MKiDN. Obecnie prowadzi w Uniwersytecie Gdańskim projekt dydaktyczny “Digital Education Lab UG - Innovative Online Education”). Współpracował m.in. z Instytutem Kultury Miejskiej, Fundacją Nowoczesna Polska, Centrum Cyfrowym. Współtworzył “Katalog kompetencji medialnych, informacyjnych i cyfrowych”. Był konsultantem przy tworzeniu materiałów do serwisu edukacyjnego edukacjamedialna.edu.pl Wspólnie z żoną zorganizował w Instytucie Kultury Miejskiej w Gdańsku cykl szkoleń dla rodziców na temat domowej edukacji medialnej (2019).

 

Piątek, 6 listopada 2020 r., godz. 10.00-15.30

1. O nie, znowu książka! Czyli jak w atrakcyjny sposób ukazywać współczesną literaturę dla dzieci. Picture booki jako źródło inspiracji zajęć dla grup zorganizowanych (limit miejsc: 15 osób)

W świecie rządzonym przez obraz picurte booki mogą być wspaniałą podstawą do zajęć kulturalnych. Plastycznych, muzycznych, teatralnych. Potencjał tak zwanych książek obrazkowych można wykorzystać w pracy z dziećmi już powyżej 2 roku życia jak i zarówno nastolatkami ze świetlic środowiskowych. Podczas warsztatów uczestnicy i uczestniczki dowiedzą się czym właściwie są te książki, a także jak można z nimi plastycznie działać. Zajęcia będą miały charakter teoretyczno-praktyczny. Co ważne na konkretnych przykładach.

Prowadząca: Kinga Siemońska

Absolwentka Kolegium Nauczycielskiego w Zgierzu oraz Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Pedagogika Wieku Dziecięcego. Zawodowo związana ze zgierską kulturą. Od 10 lat jest instruktorką w Centrum Kultury Dziecka, gdzie na co dzień pracuje z dziećmi najmłodszymi (od 2 r.ż.). Prowadzi zajęcia z szeroko pojętej edukacji artystycznej, jednak bardzo często skupia się na aktywnościach plastycznych. Razem ze współpracownikami brała udział w programie Narodowego Centrum Kultury „Zaproś nas do siebie”. Najpierw jako uczestniczka, a rok później jako organizatorka specjalnej edycji „Zaproś Masters”, podczas której dzieliła się dobrymi praktykami z animatorami kultury z całego kraju. Zaangażowana również w wydarzenia oraz programy takie jak: Ogólnopolska Giełda Projektów 2018, Bardzo Młoda Kultura 2018 czy Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2019. Prywatnie od dłuższego czasu zauroczona picture bookami. Wiedzę dotyczącą tego typu publikacji poszerzała w trakcie studiów podyplomowych poświęconych literaturze dziecięcej na Uniwersytecie Warszawskim. Od tamtego czasu coraz chętniej korzysta z potencjału tak zwanych książek obrazkowych w pracy z dziećmi oraz młodzieżą, chcąc jednocześnie zainteresować tematem ich opiekunów. Swoje doświadczenia w tej dziedzinie miała okazję opisać w „Rymsie” - polskim kwartalniku o książkach dla dzieci i młodzieży.

 

2. Pracownia ceramiczna w pigułce (limit miejsc: 15 osób)

Szybki kurs poruszający najważniejsze zagadnienia związane z organizacją oraz prowadzeniem pracowni ceramicznej. Jeżeli interesuje Cię tradycyjne rzemiosło artystyczne oraz doceniasz rolę pracowni artystycznej jako miejsca spotkań oraz wspólnej twórczej pracy to jest kurs dla Ciebie. Ceramika i praca z nią związana jest doskonałym pretekstem do wymiany inspiracji, lecz wymaga przyjaznej oraz dobrze zorganizowanej pracowni. Jeżeli nie posiadacie dużej przestrzeni, w której moglibyście zorganizować pracownię ceramiczną, odnajdziecie u nas garść sprawdzonych rozwiązań.

Prowadzący: Wojciech Walczak

Absolwent Kolegium Nauczycielskiego w Zgierzu oraz Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończył również międzyuczelniane studia podyplomowe „Biżuteria, ceramika oraz obróbka metali szlachetnych” w Krakowie. Od 12 lat jest instruktorem Centrum Kultury Dziecka w Zgierzu. Jest współorganizatorem wystawy ceramiki w Galerii Miejskiego Ośrodka Kultury w Zgierzu. W tym roku odbyła się ona po raz 4. pt. „Bioceramika – inspiracja naturą”. W swojej pracy zawodowej udało mu się stworzyć od podstaw w strukturze instytucji doskonale działającą, autorską pracownię ceramiczną. W czasie 6. lat jej istnienia, stale ją udoskonala i przystosowuje do najistotniejszych i najpopularniejszych technik obecnych w tym rzemiośle. Jako ceramik najbardziej lubi pracować przy kole garncarskim. „Myślę, że każdy z nas posiada naturalne predyspozycje do jakiegoś zawodu, do jakiejś aktywności, która sprawia, że można wyrazić swoje myśli i uczucia w sposób najczystszy i najprostszy...w moim przypadku jest to ceramika. Prowadzenie pracowni ceramicznej jest dla mnie nieustannym wyzwaniem oraz frajdą.”

 

3. Dom kultury. Mały budżet, duże możliwości. Jak budować atrakcyjną ofertę kulturalną dla dzieci i rodzin, ja współpracować ze środowiskiem lokalnym – oświatą, lokalnymi liderami, wolontariuszami, samorządem (limit miejsc: 15 osób)

Spotkanie będzie miało formę warsztatu, podczas którego zidentyfikujemy potencjały, jakie drzemią w środowisku animatorek i animatorów kultury, pracowników oświatowych, interesariuszy naszych instytucji i placówek. Prowadząca pokaże jak je wykorzystać do tworzenia oferty dla najmłodszych odbiorców kultury i podzieli się doświadczeniami jak współpracować, żeby obie strony były zadowolone. Warsztaty będą oparte na kilkunastoletnim praktycznym doświadczeniu tworzenia instytucji kultury – od luźnego pomysłu wrzuconego do wniosku o rewitalizację budynku po ważne miejsce na kulturalnej mapie miasta. Uczestniczki i uczestnicy otrzymają praktyczne wskazówki do działania.

Prowadząca: Karolina Miżyńska

Absolwentka psychologii oraz podyplomowych studiów public relations na UŁ, animatorka kultury i trenerka, prowadzi szkolenia i coaching dla młodzieży. Absolwentka Szkoły Liderów Miast oraz wielu szkoleń dla kadry kultury. Obecnie również uczestniczka XVI edycji Programu Szkoła Liderów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Tworzyła i od prawie trzynastu lat kieruje Centrum Kultury Dziecka w Zgierzu, wyjątkową placówką z inspirującą ofertą dla dzieci i młodzieży, będącą przykładem dobrych praktyk w działaniu samorządowej instytucji kultury. Jest autorką, koordynatorką wyróżnianych projektów młodzieżowych, kulturotwórczych i lokalnych inicjatyw, angażujących różne środowiska. W CKD z sukcesem współpracuje z samorządem, oświatą, świetlicami opiekuńczo-wychowawczymi czy lokalnymi liderami, podejmując wspólne działania kulturotwórcze i związane z lokalną tożsamością. Działająca przy placówce "Drużyna W" (grupa wolontariuszy) została przedstawiona jako przykład dobrych praktyk na zeszłorocznej Ogólnopolskiej Konferencji "Wolontariat w kulturze" na Zamku Królewskim w Warszawie. Jest też entuzjastką social media i nowoczesnego marketingu oraz metod włączających mieszkańców do współdecydowania o ścieżkach rozwojowych polskich miast. Do X br. była członkinią Zespołu Miejskiego, przygotowującego wniosek do programu „Rozwój lokalny”. Prywatnie mama dwójki nastolatków, zakochana w swoim mieście oraz kryminałach.