Konkurs realizowany jest w ramach programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 woj. łódzkie.

Organizatorem konkursu jest Łódzki Dom Kultury.

Aby wziąć udział w konkursie:

 • przygotuj interesujący projekt z zakresu edukacji kulturowej, skierowany do dzieci i młodzieży z województwa łódzkiego
 • zapoznaj się z Regulaminem i pozostałymi załącznikami dostępnymi do pobrania na stronie: https://bmklodzkie.pl/konkurs/edycja-2020/
 • wypełnij i prześlij prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy w formie elektronicznej dostępny na stronie internetowej www.bmklodzkie.pl/konkurs oraz prześlij skan podpisanego potwierdzenia złożenia formularza na adres e-mail: konkurs@bmklodzkie.pl do dnia 26 czerwca 2020 roku, do godz. 12.00.

  UWAGA!!! Ze względu na zgłaszane problemy techniczne w trakcie wysyłania formularza zgłoszeniowego na konkurs na realizację przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturowej, termin przyjmowania wniosków został wydłużony do dzisiaj tj. 26.06.2020 r. do godz. 16.00. Przepraszamy za utrudnienia.

Ważne informacje:

 • Przedmiotem konkursu są projekty z zakresu edukacji kulturowej realizowane na rzecz dzieci i młodzieży z województwa łódzkiego.
 • Działania edukacyjne i animacyjne realizowane w ramach zgłoszonego do konkursu projektu mogą być realizowane zarówno w fizycznej przestrzeni publicznej (offline), jak i w internecie (online).
 • Do udziału w konkursie mogą przystąpić wyłącznie osoby fizyczne, mieszkające i prowadzące działalność edukacyjną lub kulturalną w województwie łódzkim, które zrealizują projekt z zakresu edukacji i animacji kulturowej oparty na współpracy pomiędzy sektorami oświaty, kultury, NGO.
 • Najciekawsze projekty zostaną zrealizowane ze środków Organizatora w ramach projektu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 woj. łódzkie.
 • Każdy uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie 1 autorski projekt konkursowy.
 • W konkursie mogą brać udział osoby, które dostały dofinansowanie w ramach konkursu na realizację przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturowej w ramach projektu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 woj. łódzkie w roku 2019.
 • Niedopuszczalne jest ubieganie się o dofinansowanie projektu, który uzyskał już dofinansowanie z innych źródeł.
 • Uczestnicy mogą składać projekty, których wartość nie przekroczy 10 000 zł brutto.
 • Budżet konkursu realizowanego przez Organizatora w roku 2020 wynosi 70 000 zł brutto.

Terminy:

 • Ogłoszenie konkursu: 20 maja 2020 r.
 • Termin przyjmowania zgłoszeń na konkurs upływa 26 czerwca 2020 r. o godz. 12.00 -->

  UWAGA!!! Ze względu na zgłaszane problemy techniczne w trakcie wysyłania formularza zgłoszeniowego na konkurs na realizację przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturowej, termin przyjmowania wniosków został wydłużony do dzisiaj tj. 26.06.2020 r. do godz. 16.00. Przepraszamy za utrudnienia.
 • Ogłoszenie wyników: 10 lipca 2020 r.
 • Termin realizacji zwycięskich projektów: 13 lipca - 16 października 2020 r.
 • Termin przekazania sprawozdania merytoryczno-finansowego (Załącznik nr 4) upływa
  29 października 2020 r.

 

Formularz zgłoszeniowy i szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://bmklodzkie.pl/konkurs/edycja-2020/