Konkurs na realizację przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturowej

Konkurs realizowany jest w ramach programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 woj. łódzkie.

 

Aby wziąć udział w konkursie:

 

 • przygotuj interesujący projekt z zakresu edukacji kulturowej, skierowany do dzieci młodzieży
 • zapoznaj się z Regulaminem i pozostałymi załącznikami dostępnymi do pobrania poniżej
 • wypełnij i odeślij prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy w formie elektronicznej dostępny na stronie internetowej www.bmklodzkie.pl/konkurs oraz prześlij skan podpisanego potwierdzenia złożenia formularza na adres e-mail: konkurs@bmklodzkie.pl do dnia 20 września 2019 roku, do godz. 12.00.

 

Ważne:

 • Do udziału w konkursie mogą przystąpić wyłącznie osoby fizyczne, mieszkające i prowadzące działalność edukacyjną lub kulturalną w województwie łódzkim, które zrealizują projekt z zakresu edukacji i animacji kulturowej oparty na współpracy pomiędzy sektorami oświaty, kultury, NGO.
 • Każdy uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie 1 projekt konkursowy.
 • Najciekawsze projekty zostaną zrealizowane ze środków Organizatora w ramach projektu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 woj. łódzkie.
 • Uczestnicy mogą składać projekty, których wartość nie przekroczy 10 000 zł brutto.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania grantu w mniejszej wysokości niż wnioskowany, o ile komisja konkursowa uzna budżet danego projektu za przeszacowany.
 • Budżet konkursu realizowanego przez Organizatora w roku 2019 wynosi 72 000 zł brutto

 

Terminy:

 • Ogłoszenie konkursu: 2 września 2019
 • Ogłoszenie wyników: 30 września 2019
 • Termin realizacji zwycięskich projektów: do 22 października 2019
 • Termin przekazania sprawozdania merytoryczno-finansowego (Załącznik nr 4) upływa 29 października 2019 roku.

 

Konsultacje: Andrzej Białkowski: w godz. 10.00 - 15.00, tel. 797-326-176, e-mail: konkurs@bmklodzkie.pl

Są możliwe również konsultacje osobiste w siedzibie ŁDK, po uprzednim umówieniu. Zapraszamy w dniach: 4, 11, 18 września, w godz. 10.00 - 15.00