warsztaty w ramach programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 województwo łódzkie (edycja 2020)

Łódzki Dom Kultury wraz z 9 partnerami z woj. łódzkiego zaprasza do udziału w warsztatach realizowanych w ramach ogólnopolskiego Programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 (edycja 2020).

Celem Programu jest wzmacnianie roli edukacji kulturowej w Polsce oraz polepszenie współpracy między sektorami kultury i edukacji.

 

WAŻNA INFORMACJA - AKTUALIZACJA!

Informujemy, że w związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją epidemiologiczną w Polsce Dyrekcja Łódzkiego Domu Kultury podjęła decyzję o  odwołaniu wszystkich wydarzeń i działań organizowanych przez ŁDK, w tym także spotkań i warsztatów w ramach Programu Bardzo Młoda Kultura zaplanowanych do dnia 31 maja 2020 r. Obecnie trwają prace nad regulaminem konkursu na realizację przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturowej w nowej formule, który niebawem zostanie ogłoszony! O postępach w realizacji będziemy informować Państwa na bieżąco! 

 

BLOK I - EDUKACJA KULTUROWA W PRAKTYCE

Cz. 1: INTEGRACJA W PEDAGOGICE TEATRU (Skierniewice, Łódź, Piotrków, Wieluń)

CZAS: 10.00-13.15

Praca teatralna często jest doceniana przez pedagogów i animatorów ze względu na jej integracyjny charakter. Podczas zajęć przyjrzymy się temu zjawisku krok po kroku: w jaki sposób budować integrację w grupie za pomocą działań teatralnych, jak poszczególne etapy pracy twórczej przekładają się na relacje w grupie, jak utrzymywać dobre kontakty między uczestnikami cyklu pracy… i czy to w ogóle da się zrobić w praktyce? Warsztaty będę przestrzenią do tego aby:

  • podzielić się swoimi doświadczeniami i dylematami w tym zakresie, 
  • poznać pedagogiczno-teatralne podejście do kwestii integracji grupy,
  • doświadczyć go na sobie w praktycznym działaniu.

Pedagogika teatru proponuje nowe spojrzenie na teatru – jako miejsca spotkań i wymiany myśli. Tworzenie etiud czy spektakli nie jest w niej celem samym w sobie. Teatr jest w niej traktowany jako forma komunikacji – zarówno na etapie tworzenia (relacje między twórcami), jak i prezentacji (kontakt między twórcami a odbiorcami). Pedagogika teatru wspiera twórców-amatorów w tym, by budowali ten komunikat jak najbardziej świadomie. Z jej metod można korzystać zarówno podczas krótkich, nawet 45-minutowych zajęć, jak i w bardziej rozbudowanych procesach. Warsztat będzie się opierał na działaniach, które angażują całą grupę, dają wolność wypowiedzi, a przy okazji zachęcają do samodzielnego myślenia i wykorzystywania go w pracy zespołowej. 

PLAN WARSZTATÓW:

10.00-13.15 Wprowadzenie – informacje dotyczące przebiegu spotkania i metodzie pracy, zapoznanie w grupie, ustalenie zasad współpracy podczas zajęć. Działania rozgrzewkowe – przygotowanie ciał i głów do działania.

Warsztat praktyczny – pedagogiczno-teatralne zajęcia pozwalające uczestnikom doświadczyć  na sobie metod i przeprowadzające grupę przez proces twórczy. Podsumowanie – wymiana wrażeń i obserwacji uczestników warsztatu. Zebranie wiadomości metodycznych związanych z wykorzystaniem pedagogiki teatru w pracy z grupą.

PROWADZĄCA: Katarzyna Piwońska – badaczka edukacji teatralnej, pedagożka teatru, redaktorka. Absolwentka filologii polskiej ze specjalnością nauczycielską i teatrologiczną Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 2012 roku współpracuje z Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie w ramach badań i programów z zakresu edukacji teatralnej (Lato w teatrze, Teatroteka Szkolna, Teatralny Plac Zabaw Jana Dormana). Stypendystka Ministra Kultury w dziedzinie animacji i edukacji kulturalnej. Współpracuje z teatrami instytucjonalnymi w ramach działań adresowanych do nauczycieli (m.in. Teatra Dramatyczny im. J. Szaniawskiego w Wałbrzychu, Teatr „Ateneum” w Warszawie, Teatr „Tęcza” w Słupsku).

Cz. 2: JAK KSZTAŁCIĆ UWAŻNEGO ODBIORCĘ KULTURY, TRENING WRAŻLIWOŚCI Z UŻYCIEM SMARTFONA  (Skierniewice, Łódź, Piotrków, Wieluń)

CZAS: 13.30-16.45

Warsztat zostanie podzielony na dwie części, w jednej z nich zostaną przedstawione zalety pracy nad filmem jako działania wspierającego rozwój kompetencji miękkich lub mówiąc językiem nauczycieli – kluczowych (kompetencje  informatyczne, społeczne, obywatelskie, inicjatywność, świadomość i ekspresja kulturalna). Odniesiemy się do działań, przeprowadzonych z uczniami w różnym wieku. Zostaną wskazane źródła dostępnych w Internecie dobrych wzorów oraz miejsc inspirujących. W drugiej skupimy się na działaniu – zaprosimy do zrealizowania kilku zadań z użyciem bezpłatnych i dostępnych aplikacji pozwalających na pracę twórczą w każdych warunkach. Poćwiczymy i zaobserwujemy jak przebiega proces twórczy, jak głębokie i wartościowe treści daje się wypracować w ciągu jednej godziny lekcyjnej, a także podzielę się najbardziej skutecznymi metodami pracy z pokoleniem nastawionym na natychmiastowy efekt. Zadbamy również aby zaproponowane ćwiczenia były głęboką pracą twórczą, a proces tworzenia stał się dla uczestników przyjemnym, prywatnym doświadczeniem. Wszak skuteczna edukacja to edukacja oparta na przeżyciu.

Prosimy o zabranie smartfonów:)

PLAN WARSZTATÓW:

13.30-15.00 Praca z filmem jako działanie wspierające rozwój kompetencji miękkich. Dobre praktyki i inspiracje.

15.00-15.15 Przerwa kawowa

15.15-16.45 Część praktyczna - bezpłatne aplikacje do wykorzystania w edukacji filmowej

PROWADZĄCA: Katarzyna Michalska – absolwentka filologii polskiej UŚ oraz studiów podyplomowych w Warszawskie Szkole Filmowej. Doktorantka na Wydziale Sztuki i Nauk o Edukacji UŚ. Nauczycielka j. polskiego oraz Wychowania do twórczości w ramach autorskiego programu Klas Aktywności Twórczej, realizowanych w Gimnazjum nr 1  w Bytomiu w latach 2003-2019. W latach 2017-2019 r. pełniła funkcję członka zespołu sterującego ds programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. „Edukacja kulturalna”. Finalistka Nagrody im. I. Sendlerowej ”Za naprawianie świata”. Autorka publikacji i scenariuszy dla nauczycieli oraz licznych wystąpień podczas ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji z zakresu edukacji kulturowej, medialnej i filmowej. Animatorka kultury. Mentorka w kursach CEO „Włącz się! Młodzi i media” oraz „Kulthurra!”,a także koordynatorka sieci nauczycieli edukacji medialnej na Śląsku (CEO i RODN WOM w Katowicach), ambasadorka programu Spółdzielnia Otwartej Edukacji SpołEd Fundacji Centrum Cyfrowe. We współpracy z Fundacją Nowoczesna Polska realizowała trzyletni międzynarodowy projekt App Your School - Digital Atelier. Obecnie zajmuje stanowisko inspektora w Wydziale Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Bytomiu oraz koordynuje trzyletni projekt POKŁADY KULTURY - Miejski Program Edukacji Kulturalnej dofinansowany ze środków MKiDN

Cz. 1: EDUKACJA KULTUROWA W ŚWIECIE RZĄDZONYM PRZEZ OBRAZ (TUSZYN, TOMASZÓW, ZDUŃSKA, ŁĘCZYCA)

CZAS: 10.00-13.15

Czy trzeba mieć tytuł magistra, aby móc oceniać, a tym bardziej mówić o obrazach? Kim według nastolatka jest artysta? Jak sztukę odbiera sześciolatek? Czyli o zajęciach plastycznych gdzie spotykają się różnego formatu mistrzowie przedmiotu. Powszechnie znani (jak na przykład Picasso, Van Gogh, da Vinci) oraz Ci nieco mniejsi czyli uczniowie podstawówek oraz przedszkolaki. 

Pozostając w temacie obrazów płynnie przejdziemy do pracy z ilustracjami. Szczególnie tymi mniej (a być może i bardziej) znanymi z literatury dziecięcej, w której to coraz to śmielej swoją pozycję zaznaczają picture booki. Czym właściwie są? Do kogo są skierowane? Jak można z nimi pracować? 

Aż wreszcie - czy w 2020 roku książka może być ciekawym i alternatywnym źródłem inspiracji zajęć artystycznych, zwłaszcza tych kierowanych do najmłodszych? 

W obydwu częściach uczestnicy i uczestniczki będą mieli okazję do pracy warsztatowej - zarówno tej indywidualnej jak i w małych grupach.

PLAN WARSZTATÓW:

10.00-11.30 Wielka sztuka czy już popkultura – czyli jak wykorzystać potencjał świata zdominowanego przez obraz do zajęć artystycznych. Czy do ich prowadzenia potrzebny jest tytuł magistra sztuki? Jestem artystą! - warsztaty podczas, których każdy uczestnik lub uczestniczka będą próbowali uwolnić swojego wewnętrznego Picasso. 

11.30-11.45 Przerwa kawowa

11.45-13.15 Ewolucja ilustracji w literaturze dziecięcej. Przyjrzenie się zjawisku „picture booków”, które coraz to śmielej zdobywają rynek wydawniczy skierowany do najmłodszych. Jakie możliwości drzemią w tak zwanych „książkach obrazkowych” - praca warsztatowa na wybranych propozycjach. 

PROWADZĄCA: Kinga Siemońska - absolwentka Kolegium Nauczycielskiego w Zgierzu oraz Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Pedagogika Wieku Dziecięcego. Zawodowo związana ze zgierską kulturą. Od ponad 9 lat jest instruktorką w Centrum Kultury Dziecka gdzie na co dzień pracuje z dziećmi już od 2 roku życia. Prowadzi zajęcia z szeroko pojętej edukacji artystycznej, jednak bardzo często skupia się na aktywnościach plastycznych. Razem ze współpracownikami brała udział w programie Narodowego Centrum Kultury „Zaproś nas do siebie”. Najpierw jako uczestniczka, a rok później jako organizatorka specjalnej edycji „Zaproś Masters” podczas której dzieliła się dobrymi praktykami z animatorami kultury z całego kraju. Zaangażowana również w wydarzenia oraz programy takie jak: Ogólnopolska Giełda Projektów 2018, Bardzo Młoda Kultura 2018 czy Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2019. Prywatnie od dłuższego czasu zauroczona picture bookami. Wiedzę dotyczącą tego typu publikacji poszerzała na studium podyplomowym poświęconym literaturze na Uniwersytecie Warszawskim. Od tamtego czasu coraz chętniej korzysta z potencjału tak zwanych książek obrazkowych w pracy z dziećmi oraz młodzieżą chcąc jednocześnie zainteresować tematem ich opiekunów. 

Cz. 2: JAK ŁĄCZYĆ POTENCJAŁY – O ANGAŻOWANIU OTOCZENIA DLA POTRZEB EDUKACJI KULTUROWEJ DZIECI I MŁODZIEŻY. WSPÓŁPRACA Z OŚWIATĄ, GRUPAMI NIEFORMALNYMI, WOLONTARIUSZAMI. (TUSZYN, TOMASZÓW, ZDUŃSKA, ŁĘCZYCA)

CZAS: 13.30-16.45

Szkolenie będzie miało formę warsztatu, podczas którego uczestniczki i uczestnicy zidentyfikują potencjały, jakie drzemią w środowisku animatorek i animatorów kultury, pracowników oświatowych, interesariuszy naszych instytucji i placówek. Zastanowią się jak potencjalny uczestnik zajęć, uczeń, odbiorca może stać się postacią bezpośrednio zaangażowaną w tworzenie instytucji kultury, jej oferty, tworzenie tożsamości miejsca.

Spotkanie będzie odpowiedzią na pytania:

Jak WSPÓŁPRACA wpływa na budowanie marki i dobrego odbioru miejsca?

Jak z odbiorcy stać się współtwórcą?

Czy wolontariusz to tania siła robocza czy bezcenny kreator?

Jak zaangażować lokalnych liderów oraz grupy nieformalne do współtworzenia miejsca?

Wychodząc z założenia, że uczestnicy warsztatu to eksperci w swoich dziedzinach – wypracujemy rekomendacje, które pozwolą eliminować bariery między kulturą, edukacją oraz wspierać integrację animatorów, edukatorów oraz interesariuszy instytucji kultury.

PLAN WARSZTATÓW:

13.30-14.00 Działanie zapoznawczo-integrujące

14:00-15:00 Jak eliminować bariery we współpracy między kulturą a edukacją – praca na doświadczeniach uczestników i uczestniczek. cz. I

15.00-15.15 Przerwa kawowa

15.15-16.00 Jak eliminować bariery we współpracy między kulturą a edukacją – praca na doświadczeniach uczestników i uczestniczek. cz.II Wypracowanie rekomendacji.

16:00-16:45 Jak łączyć potencjały. Odbiorca, współtwórca, wolontariusz, lokalny lider w działaniach instytucji kultury – zdefiniowane tych postaci i określenie ich wpływu na budowanie marki miejsca. Praca na konkretnych przypadkach.

PROWADZĄCA: Karolina Miżyńska - absolwentka psychologii oraz podyplomowych studiów public relations na UŁ, animatorka kultury i trenerka, prowadzi szkolenia i coaching dla młodzieży. Absolwentka Szkoły Liderów Miast oraz wielu szkoleń dla kadry kultury. Tworzyła i od dwunastu lat kieruje Centrum Kultury Dziecka w Zgierzu, wyjątkową placówką z inspirującą ofertą dla dzieci i młodzieży, będącą przykładem dobrych praktyk w działaniu samorządowej instytucji kultury. Jest autorką wyróżnionych projektów młodzieżowych, kulturotwórczych i lokalnych inicjatyw, angażujących różne środowiska. W CKD od wielu z sukcesem współpracuje z oświatą, świetlicami opiekuńczo-wychowawczymi czy lokalnymi liderami, podejmując wspólne działania kulturotwórcze i związane z lokalną tożsamością. Działająca przy placówce "Drużyna W" (grupa wolontariuszy) została przedstawiona jako przykład dobrych praktyk na zeszłorocznej Ogólnopolskiej Konferencji "Wolontariat w kulturze" na Zamku Królewskim w Warszawie. Jest też entuzjastką social media i nowoczesnego marketingu oraz metod włączających mieszkańców do współdecydowania o ścieżkach rozwojowych polskich miast. Prywatnie mama dwójki nastolatków, zakochana w swoim mieście oraz kryminałach.

BLOK II - DESIGN THINKING DLA EDUKACJI KULTUROWEJ

CZAS: 10.00-16.00

Design Thinking, czyli myślenie projektowe, to sprawdzona metodyka tworzenia innowacyjnych rozwiązań. U jej podstaw leży koncentracja na potrzebach użytkowników. Jest popularna przede wszystkim w sektorze komercyjnym, ale jej potencjał można z powodzeniem wykorzystać także w kulturze, planując ofertę w ścisłym powiązaniu z potrzebami odbiorców i z ich aktywnym udziałem. 

Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnicy: 

  • poznają i przećwiczą podstawowe narzędzia Design Thinking, 
  • zintegrują się i wzmocnią swoją kreatywność poznając wybrane techniki kreatywne, 
  • rozwiną umiejętność analizy działań z punktu widzenia uświadomionych i ukrytych potrzeb (potencjalnych) uczestników działań kulturalnych, 
  • poznają podstawy projektowania działań kulturalnych w oparciu o zdiagnozowane potrzeby, 
  • poznają sposoby na angażowanie społeczności we współtworzenie wydarzeń i projektów. 

PLAN WARSZTATÓW:

10:00-11:15   Integracja. Teoria Design Thinking

11:15-11:30   Przerwa kawowa

11:30-13.00 Przejście procesu Design Thinking w praktyce: Faza empatii, czyli przyjmujemy perspektywę użytkownika – badania na potrzeby designu – przegląd metod; analiza wywiadów i badań dot. uczestników kultury. Faza diagnozy potrzeb, czyli definiujemy wyzwanie projektowe – persona i mapa empatii; określenie kluczowych spostrzeżeń, formułowanie pytań typu „Jak moglibyśmy…?”

13:00-13:30   Przerwa kawowa

13:30-16:00  Faza ideacji, czyli generujemy pomysły – rozgrzewki kreatywne i techniki generowania pomysłów; rola moderatora podczas sesji kreatywnej; analiza i selekcja pomysłów. Faza prototypowania, czyli pokazujemy, zamiast opowiadać – zasady i wybrane metody prototypowania (m.in. storyboard, scenka, model). Faza testowania, czyli zbieramy informację zwrotną – zasady prowadzenia testów; testowanie w terenie; metody porządkowania informacji zwrotnych; finałowe prezentacje zespołów. Kolejne kroki. Ewaluacja.

PROWADZĄCA: Agnieszka Kaim - menadżerka kultury, animatorka, moderatorka Design Thinking. Od ponad 10 lat pomaga instytucjom publicznym i organizacjom pozarządowym w budowaniu atrakcyjnej oferty angażującej różnorodne grupy uczestników. Jest m.in. autorką „Muzeum. Udostępnij!” – programu edukacji medialnej dla podopiecznych placówek wsparcia dziennego (finalistka Wydarzenia Historycznego Roku 2016). Za stworzenie i realizację strategii działań edukacyjnych w Muzeum Emigracji otrzymała nagrodę Prezydenta Miasta Gdyni (2016). Prowadziła autorskie szkolenia „Projektowanie oferty kulturalnej dla dorosłych” metodą Design Thinking w ramach cyklu „Kadra Kultury” Narodowego Centrum Kultury. Warsztaty i szkolenia oparte na tej metodyce realizowała też dotychczas m.in. dla Europejskiego Centrum Solidarności, Gdańskiego Inkubatora Przedsiębiorczości STARTER, Fabryki Kultury w Redzie i Strefy Startup Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Jest autorką e-booka „Design Thinking w kulturze. Myślenie projektowe krok po kroku”, który wydała w ramach Stypendium MKiDN (2019). Ukończyłam psychologię (UG), podyplomowe studium zarządzania NGO (Collegium Civitas), a także m.in. letni szkołę Experience Design (University of the Arts w Londynie).

BLOK III - JAK SKUTECZNIE POZYSKAĆ FUNDUSZE NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW Z ZAKRESU EDUKACJI KULTUROWEJ?

CZAS: 10.00-16.00

PLAN WARSZTATÓW:

PROWADZĄCY: Karol Wittels - socjolog i politolog, absolwent Podyplomowego Studium Menadżerów Kultury SGH. Badacz kultury, autor ponad 30 raportów dotyczących sektora kultury. Współautor dokumentów strategicznych dla instytucji kultury oraz samorządów. Przez ponad 6 lat w TR Warszawa odpowiadał za pozyskiwanie funduszy i zarządzanie projektami finansowanymi ze środków zewnętrznych. Trener i wykładowca z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem. Prowadzi autorskie zajęcia z zakresu zarządzania projektami kulturalnymi w Instytucie Kulturoznawstwa SWPS. Fundraiser współpracujący z instytucjami kultury i organizacjami pozarządowymi.

 

ZAPISY NA WARSZTATY: https://bmklodzkie.pl/warsztaty/zapisz-sie/