Informacje

Dominika Bernacka

Dominika Bernacka

Koordynator ds. konkursu na realizację przedsięwzięć kulturalnych

absolwentka filologii angielskiej ze specjalizacją literatura amerykańska na Uniwersytecie Łódzkim. Instruktor i animator w Zespole ds. Inicjatyw Artystycznych w Łódzkim Domu Kultury. Na co dzień zajmuje się produkcją oraz promocją wydarzeń kulturalnych w Łodzi oraz województwie łódzkim. Koordynator projektów, w tym Kolorowej Lokomotywy - projektu ekologiczno-artystycznego dla dzieci z województwa łódzkiego.