Informacje

Kamila Zacharuk-Łukaszewska

Kamila Zacharuk-Łukaszewska

Ewaluator i badacz

absolwentka studiów doktoranckich w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Człowiek wielozadaniowy, organizatorka przedsięwzięć z zakresu badań kultury oraz polityk publicznych, uczestniczka delegacji badawczych na obszarach Polski, Ukrainy, Litwy i Białorusi. Od kilkunastu lat zafascynowana działaniami poprawiającymi jakość edukacji. W latach 2009–2010 mieszkała we Lwowie i pracowała w ukraińskich szkołach jako wolontariusz, następnie w 2012 roku była współprowadzącą dziecięce warsztaty (półkolonie) otwartego eksperymentowania z zakresu nauk przyrodniczych, w 2014 roku współpracowała z Centrum Nauki Kopernik w projekcie poświęconym wdrożeniu metody naukowej w polskich szkołach. W 2015 roku przygotowała raport o zmianach w ukraińskiej edukacji. W 2019 roku organizowała cykl wykładów tematycznych z historii na 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości.

Od 2011 roku zajmuje się badaniami różnych obszarów życia społecznego: w swojej pracy doktorskiej zgłębiła położenie polskiej mniejszości narodowej na Ukrainie i wpływ polskiej polityki wschodniej na ich sytuację, w 2015 roku uczestniczyła w projekcie badawczym Ministerstwa Gospodarki dotyczącym wizerunku polskiej gospodarki na Ukrainie, w 2017 roku była współautorką badań nad postrzeganiem polskiej kultury i polskiej historii na Ukrainie.

W latach 2013–2020 uczestniczyła jako autorka lub współautorka w wielu badaniach, m.in. z zakresu funkcjonowania systemu opieki społecznej, ekonomii społecznej, ewaluatorka działań kulturalnych oraz programów społecznych.

Prywatnie pasjonatka scrabbli, pływania i włóczenia się po świecie.