Informacje

Natalia Korzeniowska-Sońta

Natalia Korzeniowska-Sońta

Koordynator programu

historyczka sztuki, absolwentka Katedry Historii Sztuki Uniwersytetu oraz studiów podyplomowych Zarządzanie kulturą (Uniwersytet Jagielloński). Laureatka Nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz kultury (2018). Koordynatorka projektu szkoleniowego ŁDK skierowanego do kadr kultury (Regionalna Akademia Kadr Kultury), w ramach którego przeprowadzono blisko 350 szkoleń i przeszkolono blisko 5000 osób (w latach 2012-2020). Koordynatorka programu „Bardzo Młoda Kultura 2091-2021 woj. łódzkie”. Organizatorka i koordynatorka projektów edukacyjnych: Street Art - Sztuka miasta. Edukacja międzypokoleniowa, Kultura mediów – warsztaty e-medialne dla sektora kultury województwa łódzkiego, Kolorowa Lokomotywa Na zielonym szlaku 2015. Projekt ekologiczno-artystyczny dla dzieci z terenu województwa łódzkiego, Łódzkie pełne kultury (trzy edycje – 2017-2019), Dlaczego ten dom tak wygląda? Architektura pod lupą dla najmłodszych (2020); projektów badawczych: Idea Lifelong learning a sektor kultury województwa łódzkiego, Badanie podnoszenia kompetencji kadr kultury, Badanie i ewaluacja projektów Amatorskiego Ruchu Artystycznego skierowanych do dzieci do 15 r.ż. z terenu woj. łódzkiego. Współorganizatorka Forum Instytucji Kultury Województwa Łódzkiego +/- kultura (od 2015 r.) oraz Forum Edukacji Kulturowej Województwa Łódzkiego (od 2019 r.).