Informacje

Wiktoria Cascarino

Wiktoria Cascarino

Koordynator ds. platformy bmklodzkie.pl

absolwentka Psychologii doradztwa zawodowego i organizacji. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi na Politechnice Łódzkiej. Obecnie pracuje w Łódzkim Domu Kultury. Na co dzień jest administratorem i moderatorem interaktywnej platformy www.regionkultury.pl skierowanej do mieszkańców województwa łódzkiego, którzy są odbiorcami kultury lub sami ją tworzą. To portal wymiany informacji kulturalnej, dzięki któremu czytelnicy mogą na bieżąco śledzić wydarzenia w regionie, a także aktywnie uczestniczyć w jego rozwoju. Bierze czynny udział w przygotowywaniu i realizacji licznych projektów kulturalnych. Współorganizowała m.in. Regionalny Kongres Kultury 2011 w Łodzi i cykl kilkunastu Konferencji dla Dyrektorów i Kustoszy Muzeów Regionalnych z Województwa Łódzkiego.