Informacje

Zyta Solarska

Zyta Solarska

Koordynator ds. działań diagnostycznych i ewaluacyjnych

animatorka kultury, pedagog, absolwentka Instytutu Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). W Łódzkim Domu Kultury pracuje od roku 1996. Zajmowała się organizacją i impresariatem koncertów, spektakli teatralnych, wystaw. Przygotowywała i prowadziła również autorskie imprezy edukacyjne dla młodzieży. W Dziale Wystawienniczym ŁDK zajmowała się kontaktami z mediami, promocją wystaw w Internecie oraz uczestniczyła w przygotowaniu ekspozycji. Współtworzyła i współrealizowała projekty grantowe m.in. „Kolorowa Lokomotywa - projekt ekologiczno-artystyczny dla dzieci z województwa łódzkiego” w 2014 i 2017 roku, który objął swoim zasięgiem blisko 1500 dzieci i młodzieży z województwa łódzkiego. Od 2017 w Zespole Inicjatyw Artystycznych gdzie zajmuje się działaniami i projektami aktywizującymi mieszkańców województwa łódzkiego. Obecnie jest koordynatorem kolejnej edycji projektu „Lokomotywą po wiedzę - ECO FASHION 2020”.