WYKŁADY, PANELE DYSKUSYJNE

Czwartek, 5 listopada 2020 r., godz. 9.30-15.00

1. Przetrwanie, adaptacja czy innowacje?

Jak obecna sytuacja wpłynęła na relacje pomiędzy uczestnikami a animatorami i edukatorami. Postaramy się spojrzeć z różnych perspektyw na potrzeby, bariery i szanse w obszarze edukacji kulturowej. Tę różnorodność zapewnią zaproszone do rozmowy uczestniczki: Anna Michalak-Pawłowska, Katarzyna Michalska i Anna Rochowska. Zastanowimy się, na co mamy realny wpływ jako nauczyciele, edukatorzy i animatorzy, rodzice, zarządzający instytucjami? Czy trwała zmiana metod działania jest konieczna i możliwa? Jakie warunki powinny być spełnione, żeby zachować, odbudować, rozwinąć relacje z uczestnikami naszych działań, projektów, programów? Jak możemy się wspierać jako środowisko, jak zintegrować się wokół wspólnych idei, zasad i celów? Rozmowę poprowadzi Beata Dubiel-Stawska.

Prowadząca: Beata Dubiel-Stawska

W roku 2007 zakończyła ponad 10 letnią przygodę w amerykańskiej korporacji. Od tamtej pory prowadząc własną firmę współpracuje z zespołami z różnych środowisk (instytucjonalnych, organizacji pozarządowych, biznesowych), głównie w obszarze kultury i komunikacji. Sięga do swoich doświadczeń, umiejętności i wiedzy z zarządzania projektami, planowania strategicznego, budowania sprawnie działających zespołów, zarządzania zmianą, komunikacji, rozwoju publiczności (Audience Development). Diagnozuje, szkoli, konsultuje, doradzamy w trudnych decyzjach i sytuacjach. Inspiruje do zmian, uczy samodzielnego działania. Stosuje holistyczne podejście, bo każda organizacja to wrażliwy ekosystem. Od ponad 5 lat współpracuje z siecią partnerów z różnych krajów realizując projekty nakierowane na rozwój publiczności i budowanie trwałych relacji  (ADESTE, CONNECT, ADESTE+). Tworzy i prowadzi programy rozwojowe dla kadr zarządzających instytucjami i organizacjami. Z wykształcenia jest kulturoznawczynią.

Uczestniczki dyskusji:

 

Anna Michalak-Pawłowska

Pełnomocniczka Prezydenta m. st. Warszawy ds. Edukacji Kulturalnej. Twórca i dyrektor Ośrodka Działań Artystycznych dla dzieci i młodzieży „Dorożkarnia”, wykładowca Akademii Teatralnej w Warszawie, absolwentka Szkoły Tutorów. W roku 1985 założyła amatorski teatr muzyczny „Pantera”. Od 1988 r. realizuje międzynarodowe projekty. Autorka programów radiowych i telewizyjnych promujących twórczość dziecięcą i młodzieżową. Twórczyni Festiwalu „Dziecięca Stolica”. Realizuje warsztaty z zarządzania kulturą oraz projekty teatralne w lokalnych społecznościach. Jest członkiem European Network of Cultural Centres, Zrzeszenia Animatorów Kultury Forum Kraków, Forum Kultury Mazowsze, wcześniej była ekspertem Instytutu Teatralnego. Była również ekspertem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowego Centrum Kultury, Komisji Dialogu Społecznego. Absolwentka Wydziału Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej i Zarządzania Kulturą Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

Katarzyna Michalska

Absolwentka filologii polskiej UŚ oraz studiów podyplomowych w Warszawskie Szkole Filmowej. Doktorantka na Wydziale Sztuki i Nauk o Edukacji UŚ. Nauczycielka j. polskiego oraz Wychowania do twórczości w ramach autorskiego programu Klas Aktywności Twórczej, realizowanych w Gimnazjum nr 1  w Bytomiu w latach 2003-2019. W latach 2017-2019 r. pełniła funkcję członka zespołu sterującego ds programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. „Edukacja kulturalna”. Finalistka Nagrody im. I. Sendlerowej ”Za naprawianie świata”. Autorka publikacji i scenariuszy dla nauczycieli oraz licznych wystąpień podczas ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji z zakresu edukacji kulturowej, medialnej i filmowej. Animatorka kultury. Mentorka w kursach CEO „Włącz się! Młodzi i media” oraz „Kulthurra!”,a także koordynatorka sieci nauczycieli edukacji medialnej na Śląsku (CEO i RODN WOM w Katowicach), ambasadorka programu Spółdzielnia Otwartej Edukacji SpołEd Fundacji Centrum Cyfrowe. We współpracy z Fundacją Nowoczesna Polska realizowała trzyletni międzynarodowy projekt App Your School - Digital Atelier. Obecnie zajmuje stanowisko inspektora w Wydziale Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Bytomiu oraz koordynuje trzyletni projekt POKŁADY KULTURY - Miejski Program Edukacji Kulturalnej dofinansowany ze środków MKiDN.

 

Anna Rochowska

Pedagożka teatru, koordynatorka Zespołu Edukacji TR Warszawa – w którym pracuje od 1996 roku;  członkini Stowarzyszenia Pedagogów Teatru. Absolwentka Wydziału Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej w Warszawie, kursu dla Pedagogów Teatru TiSZ/Anex organizowanego przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie oraz Podyplomowych Studiów dla Menadżerów Kultury na Wydziale Zarządzania UW, doktorantka w IS PAN. W TR Warszawa prowadzi i inicjuje szereg projektów z zakresu pedagogiki teatru dla różnych grup odbiorców: dzieci, młodzieży, studentów, dorosłych i seniorów,  jak również dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi, dbając tym samym o równy i pełny dostęp do kultury dla wszystkich. Uhonorowana została wyróżnieniem specjalnym podczas I Giełdy WPEK (Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej) za realizację programu „Edukacja w TR” w 2009 roku oraz III Nagrodą podczas V Giełdy WPEK w 2014 roku za projekt „Audiodeskrypcja w TR” z 2013 roku. Brała udział w pracach Rady Programu Trauma i Duma, realizowanego przez Narodowe Centrum Kultury. Zasiada w  radzie programowej Fundacji Kultury bez Barier.

2. Kultura w czasie pandemii. Prezentacja badania

Czy udało się przenieść działania instytucji/organizacji do rzeczywistości online? Jak wygląda powrót do nowej normalności? Czy zmieniło się podejście organizatorów wydarzeń do formy online? Czy lockdown i pandemia przyniosły jakieś korzyści? W prezentacji zostaną przedstawione wyniki badania porównawczego na ogólnopolskiej próbie respondentów - organizatorów wydarzeń kulturalnych w trakcie ścisłego lockdownu i odnalezienia się w nowej rzeczywistości zaostrzonych warunków sanitarnych oraz wniosku z raportu pn.  Edukacja kulturowa w przestrzeni mediów wirtualnych – perspektywa wojewódzka.

Prelegentki:

Marta Szadowiak

Strateżka komunikacji, właścicielka agencji Projekt PR. Zajmuje się przede wszystkim szeroko rozumianą strategią komunikacji instytucji samorządowych oraz firm prywatnych. Mistrzyni budowania relacji z mediami tradycyjnymi. Wykładowczyni akademicka, twórczyni kierunków studiów podyplomowych na WSAiB w Gdyni oraz WSB w Gdańsku. Słuchaczka Szkoły Doktorskiej na Uniwersytecie SWPS.

 

Anna Pietraszko

Z wykształcenia kulturoznawca i socjolog. Posiada piętnastoletnie doświadczenie w działaniach na rzecz rozwoju kultury - przede wszystkim badawcze. Realizuje także projekty strategiczne, doradcze, szkoleniowe i sieciujące: zarówno miejskie, jak i regionalne, ogólnopolskie oraz międzynarodowe. Wiceprezes Fundacji Obserwatorium - organizacji pozarządowej, która aktywnie działa w obszarze kultury zakładając współpracę i porozumienie różnych środowisk oraz wymianę wiedzy eksperckiej. Współpracuje z jednostkami sektora publicznego, organizacjami pozarządowymi oraz przedstawicielami biznesu.3. Budowanie wartościowych relacji, czyli jak nawiązywać współpracę?

Jak zbudować sieć kontaktów z innymi animatorami i edukatorami? Jak kontaktować się z lokalnymi mediami i władzami? Jak wejść we współpracę ze szkołą, domem kultury, kołem gospodyń? Jak zrobić wydarzenie, które będzie ważne dla lokalnej społeczności i medialne? Jak budować społeczność? Jak swoje relacje budować na wspólnych wartościach? 

 

Prelegent: Grzegorz Jędrek

Autor bloga o PR, marketingu i kulturze wniedoczasie.pl. Na swoim koncie ma m. in. pracę w biurze prasowym, zarządzanie komunikacją międzynarodowego Ośrodka „Brama Grodzka - Teatr NN”, współpracę z Agencją Warszawa, opiekę nad mediami społecznościowymi KUL, budowanie marek lokalnych. Prowadzi szkolenia (m. in. dla Narodowego Centrum Kultury, Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku, Łódzkiego Domu Kultury, Podlaskiego Instytutu Kultury) i zajęcia na uniwersytecie.

 

Dowiedz się więcej o warsztatach on-line!